Okupuj: Infiltrace politických hnutí je ve Spojených státech normou, nikoliv výjimkou

Kevin Zeese a Margaret Flowers

16.3.2012 Komentáře Témata: USA, Lidská práva 1809 slov

6. března byli zatčeni členové odnože Anonymous, Lulzsec, díky informátorovi FBI Sabu, kterého média popisují jako vůdce Lulzsec. Šest zatčených byli údajně lidé zapojení do Lulzsec, kdy se tato skupina stala známou tím, že za cíl si vybírala Sony, CIA, americký senát a FBI, jakož i Visa, MasterCard a PayPal.

Přesně před rokem před zatčeními, na den, zveřejnil Guardian článek s titulkem Jeden ze čtyř amerických hackerů je informátorem FBI. Tento článek popisoval, jak FBI používala hrozbu dlouhými tresty, aby některé členy Anonymous a podobných skupin přeměnila na informátory. Popisoval také to, jak byla skupina náchylná k infiltraci. Na Democracy Now Gabriella Coleman, profesorka univerzity McGill, expertka na digitální média, hackery a právo, řekla: „Kolovaly zvěsti o infiltraci nebo informátorech, Na určité úrovni je Anonymous celkem snadno infiltrovatelná, protože se mohou připojit a zúčastnit všichni. A tak kolovaly zvěsti, že k tomuto druhu aktivit dochází již celkem dlouho.“

V první části tohoto seriálu, Infiltrace s cílem narušit, rozdělit a svést z cesty je v Okupuj široce rozšířeným jevem, jsme popsali zprávy o široké infiltraci Okupuj. V tomto článku popíšeme historii infiltrace politických hnutí ve Spojených státech a cíle infiltrace. Část III tohoto seriálu bude popisovat chování infiltrátorů, jak se ostatní hnutí vypořádávala s infiltrátory a co může Okupuj udělat, aby minimalizovalo škody způsobené infiltrátory.

Infiltrace je v amerických politických hnutích normou, nikoliv výjimkou

Když si projdeme dlouhou historii politické infiltrace, nemělo by být hnutí Okupuj překvapeno, že je infiltrováno. Téměř nepřetržitě v moderní historii docházelo k infiltrování ze strany policie a dalších složek, a mnohé z jejich taktik nyní pozorujeme v hnutí Okupuj.

Prakticky každé hnutí bylo cílem policejního šmírování a rozvratných aktivit. Nejslavnějším šmírovacím programem byl COINTELPRO FBI, jehož cílem byla podle dokumentů COINTELPRO hnutí za ženská práva, protiválečná a mírová hnutí, nová levice, socialisté, komunisté a hnutí za nezávislost Portorika, a spousta dalších. K infiltrovaným skupinám patřily Konference vedení jižních křesťanů, NAACP, Kongres za rasovou rovnost, Hnutí amerických indiánů, Studenti za demokratickou společnost, Cech národních právníků, Černí panteři a Klimatické podzemní hnutí. Významní vůdci, počínaje Albertem Einsteinem, po dr. Martina Luthera ml., kdy oba mají ve Washingtonu památník, byli monitorováni. Pravidlem ve Spojených státech je infiltrace; bez výjimky.

Churchův výbor zdokumentoval historii používání FBI pro politické represe. Popsal infiltrace, ke kterým docházelo již za první světové války, pak ve 20. letech, kdy byli agenti pověřeni naháněním „anarchistů a revolucionářů“ kvůli jejich následné deportaci. Churchův výbor zjistil snahy o infiltraci od r. 1936 až do r. 1976, kdy COINTELPRO byl hlavním programem. Zatímco tyto domácí programy politické špionáže a narušování měly přestat v r. 1976, ve skutečnosti pokračovaly. Jak bylo uvedeno v „Ceně za disent“, federální soudkyně Joan Lefkow v r. 1991 zjistila, že záznamy „ukazují, že navzdory regulaci, nařízením a soudním smírčím rozhodnutím zakazujícím takové aktivity FBI nadále shromažďovala informace týkající se pouze uplatňování práva svobody projevu“.

Kolik agentů nebo infiltrátorů lze očekávat uvnitř hnutí? K jednomu z nejznámějších „policejních zákroků“ došlo během sjezdu Demokratické strany v r. 1968. Nezávislý novinář Yasha Levine píše: „Během protestů v r. 1968 za sjezdu Demokratické strany v Chicagu, kde se objevilo asi 10,000 lidí a byli policií brutálně rozehnáni, byl 1 ze 6 protestujících tajným federálním agentem. Je to tak, 1/6 celkového počtu protestujících tvořili tajní, vytažení z různých federálních agentur. To je zhruba 1,600 lidí! Tato statistika pochází z armádního dokumentu získaného CBS News v r. 1978, plných deset let poté, co k protestům došlo. Podle CBS nebyli infiltrátoři pasivními pozorovateli, kteří vše sledovali a předávali informace centrále, ale byli zapojeni do násilných střetů s policií,“

Peter Camejo, který kandidoval na guvernéra v Kalifornii v r. 2003 jako Zelený a vice-prezident Ralpha Nadera v r. 2004, často vyprávěl o své prezidentské kampani v r. 1976. Camejo byl schopen dostat FBI před soud, když zjistil, že došlo k vloupání do jeho kanceláří, a zažaloval ji za aktivity COINTELPRO. Soudce se zeptal řídícího zvláštního agenta, kolik agentů FBI pracovalo v prezidentské kampani Cameja; odpověď zněla 66 agentů. Camejo odhadl, že v celé zemi pro něj v kampani pracovalo asi 400 lidí. Opět zde máme poměr infiltrace 1 k 6. Camejo odhalil, že k agentům patřil i jeho spolukandidát v kampani. Odhalil také odposlouchávací zařízení v kanceláři kampaně a dokumenty ukazující, že FBI ho sledovala od 18 let, již jako aktivistického studenta.

Federální infiltrace je podporována místní a státní policií. Infiltrátoři místní policie mají dlouhou tradici, sahající již k nepokojům v Haymarket v r. 1886 a „italské skupině“ v New Yorku v r. 1904. Mimo politických aktivit byli také zapojeni do infiltrování odborů, obzvláště v době stávek. Po celých Spojených státech byly běžné tak zvané „Rudé gardy“. Zpráva z r. 1963 odhadla, že do sledování politických aktivit bylo zapojeno 300,000 policistů. Šlo o místní policii, která se zaměřila a stejný typ lidí, jako FBI. K části jejich aktivit patřily vraždy politických aktivistů.

V podstatě předchůdce současného Okupuj, Bonusový pochod z r. 1932, bylo infiltrováno federálními agenty. Předmětem jejich zájmu byli radikální anarchisté a komunisté, kteří by mohli v hnutí být. Tato infiltrace vyústila ve značně přehnanou zprávu o radikálech v táboru Bonusáků, které v převážné míře tvořili veteráni a jejich rodiny, a tato zpráva byla použita pro ospravedlnění jejich odstranění prezidentem Hooverem pomocí vojenských jednotek, jdoucích proti veteránům pod velením generála Douglase MacArthura, kterému pomáhali v té době plukovníci Eisenhower a Patton.

Další předchůdce Okupuj, Město vzkříšení z r. 1968, „komunita lásky a bratrství“, která obsadila park ve Washingtonu DC na čtyři měsíce, bylo organizováno Kampaní chudých lidí, plnící plán vytvořený dlouho před smrtí dr. Martina Luthera Kinga ml. Město vzkříšení bylo silně infiltrováno policií, včetně FBI, armády, tajnými službami a metropolitní policí DC. Ředitel FBI Hoover měl agenty, kteří chodili na tiskové konference pod falešnými novinářskými průkazy, měl agenty FBI rozmístěné po obvodu tábora a schválil drahý informátorský program. Po FBI byla další nejdražší infiltrací Města vzkříšení infiltrace vojenské rozvědky, která měla nezákonný šmírovací program, zachycovala rádiové vysílání, monitorovala radioprovoz a zachycovala veškerou komunikaci, kterou pak předávala FBI, tajné policii, policii DC a místní policii. Armáda také posílala na tiskové konference falešná média. „Rudá garda“ policie DC posílala do tábora tajné policisty a pořizovala snímky členů hnutí.

V infiltračních taktikách se pokračuje, možná to dnes ještě eskalovalo. V nedávné zprávě ACLU píše: „Dnes šmíruje vláda Američany způsoby, které si otcové zakladatelé ani nedokázali představit. FBI, federální výzvědné služby, armáda, státní a místní policie, soukromé společnosti a dokonce hasiči a medici sanitek shromažďují neskutečné množství osobních informací o obyčejných Američanech, které lze použít k vytvoření rozsáhlých databází, o které se pak lze podělit prostým kliknutím myší s novými institucemi, jako Sjednocené protiteroristické síly (JTTF), slučovací střediska a veřejně-soukromé partnerství. Strach z terorismu vedl k nové éře fanatické policejní aktivity namířené, stejně jako v minulosti, proti politickým aktivistům, rasovým a náboženským menšinám, a přistěhovalcům.“ Vyskytla se také řada zpráv o tom, že CIA spolupracuje s policií New York již roky, což je zcela jistě nezákonná aktivita.

Nejen, že byly ve světě po 9/11 navýšeny rozpočty, ale omezení u šmírování byla oslabena a přezkoumání soudem se stalo vzácnějším. Vláda, často v žoldu korporací, shromažďuje obrovské množství údajů o Američanech a bere si za cíl široké spektrum skupin a jedinců, o kterých shromažďuje informace a infiltruje je. Rozsah šmírování je tak obrovský, že by na toto téma bylo potřeba více, než jen tento článek, ale ACLU poskytuje přehled podle států.

Nepoznáme rozsah současné infiltrace a aktivit vládních agentů ještě po nějakou dobu, ale ve světě po 9/11, za rekordních výdajů na rozvědku a obrovskou novou byrokracii bezpečnosti otčiny, je šmírování pravděpodobně rozsáhlejší, než kdy v historii. Přidejte si k tomu soukromé bezpečnostní firmy a politické organizace navázané na dvě politické strany, a zjistíte, že rozsah infiltrace Okupuj bude velmi pravděpodobně celkem značný.

Jaké byly cíle, strategie a taktiky infiltrace v minulosti?

Nejběžnějším účelem infiltrace je rozvědka a shromažďování informací, ale cíle jsou obecně agresivnější. Herbert Hoover nařídil agentům FBI „odhalovat, narušovat, svádět z cesty, diskreditovat nebo jinak neutralizovat“ aktivity těchto hnutí a jejich vůdců, jak stojí v dokumentech COINTELPRO.

Podle Šmírování a vládnutí: Zločinná kontrola a další, bylo cílem COINTELPRO také „odhalit, rozrušit, svést či jinak neutralizovat“ skupiny. Operativci FBI v terénu měli:

  1. Vytvářet negativní veřejný obraz cílových skupin tím, že se budou šmírovat aktivisti a pak zveřejňovat negativní osobní informace.
  2. Rozložit vnitřní organizaci vytvářením konfliktů prostřednictvím toho, že agenti budou jitřit rasové napětí, nebo posílat anonymní dopisy, ve snaze vytvořit konflikty.
  3. Vytvářet neshody mezi skupinami tím, že se budou rozšiřovat drby, že ostatní skupiny kradou peníze.
  4. Omezit přístup k veřejným zdrojům tím, že se bude tlačit na neziskové organizace, aby ukončily své financování nebo poskytování hmotné podpory.
  5. Omezit schopnost organizovat protesty prostřednictvím agentů prosazujících násilí proti policii během plánování a vlastních protestů.
  6. Omezit schopnost jednotlivců účastnit se aktivit skupiny pomocí atentátů na osobnost, podvodných zatýkání, šmírování.

Dokumenty COINTELPRO odhalují řadu případů záměru FBI zarazit masové protesty proti válce ve Vietnamu. Pro dosažení tohoto úkolu bylo použito mnoho technik. V dokumentech stojí: „Patřilo k nim prosazování roztržek mezi protiválečnými silami, povzbuzování pronásledování socialistů a protlačování násilných střetů jako alternativy k masovým poklidným demonstracím.“

Infiltrace s cílem shromáždit informace a záměrně narušit a rozložit sociální hnutí je ve Spojených státech běžnou věcí. V tento historický okamžik, kdy míra nerovnosti u bohatství dosáhla tak obrovských rozměrů, že nejbohatších 400 lidí má stejné bohatství jako dolních 154,000,000 lidí, kdy je míra nezaměstnanosti a zabavování majetku vysoká, kdy si desítky milionů lidí nemohou dovolit zdravotní péči a studenti si nemohou dovolit jít na vysokou školu, se ti u moci bojí, že lidé povstanou. Událost loňského roku, obzvláště Okupuj, odhalují, že povstání začalo. Je pravděpodobné, že mocní použijí dostupných nástrojů pro zastavení Okupuj, včetně infiltrace s cílem narušit, rozdělit a svést z cesty.

V části III popíšeme běžné chování infiltrátorů a to, jak se ostatní sociální skupiny pokusily minimalizovat dopad infiltrace. Pak prozkoumáme základní strukturu Okupuj a zanalyzujeme jeho silné a slabé stránky v kontextu infiltrace. Doufáme, že tento seriál povede k širší diskusi v rámci hnutí, aby se mohlo přistoupit k nastolení rovnováhy mezi silnými stránkami Okupuj a akcemi, nezbytnými na ochranu hnutí před narušením a rozdělením.

Kevin Zeese a Margaret Flowers jsou původními organizátory Okupuj Washington DC/říjen 2011 a v současné době patří k organizátorům Národní okupace Washingtonu DC.

Známka 1.1 (hodnotilo 53)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 1

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 0

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 7

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 3

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Měnové kurzy

USD
22,49 Kč
Euro
25,44 Kč
Libra
29,77 Kč
Kanadský dolar
17,53 Kč
Australský dolar
15,77 Kč
Švýcarský frank
24,49 Kč
100 japonských jenů
19,93 Kč
Čínský juan
3,53 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
6,96 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
30,44 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 039,46 Kč
1 unce stříbra
503,86 Kč
Bitcoin
1 240 581,99 Kč

Poslední aktualizace: 3.12.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 10 928