Tak už to víme

To, co jsme si všichni mysleli, je už vědecky dokázáno

Josef Vít

9.2.2012 Komentáře Témata: Nezařazeno 1451 slov

V kanadském časopise Psychological Science vyšla studie o výzkumech vědců z Brock University v Ontariu v Kanadě. Studie se účastnilo více než 15 000 osob. Není to první taková studie. Vědci také využili informace ze dvou britských studií z let 1958 a 1970, v nichž byla hodnocena inteligence několika tisíc dětí ve věku 10 a 11 let. Tito lidé pak ve věku 33 let odpovídali na politické otázky. Výsledek studie potvrzuje to, co si myslí hodně lidí. Lidé s pravicovými názory mají většinou nižší inteligenci než lidé na levici.

Existuje množství vědeckých studií dokazujících, že děti s nízkou inteligencí, projevují v dospělosti silné předsudky vůči příslušníkům jiných etnik anebo jiné sexuální orientace. A to vše dokazuje, proč jsou pravičáci tak asociální. Zvláště ultrapravicové násilí je dokladem těchto výzkumů. Pochopit a přijmout jiné lidi vyžaduje zvýšenou kapacitu abstraktního myšlení. Ale to vyžaduje otevřenost, flexibilitu, důvěru v druhé. A to jsou vlastnosti levice.

Studie konstatuje, že tyto předsudky nevznikají u lidí s nízkou inteligencí (nakonec takoví lidé nejsou schopni něco takového vymyslet), ale jsou produktem konzervativních (pravicových) ideologií, které tito lidé s nízkou inteligencí ochotně přijímají. Osoby s nízkými rozpoznávacími schopnostmi přitahují "pravicové ideologie, které prosazují pořádek". Pro ně je důležité udržování statutu quo. Lidé s nižší inteligencí podle studie přijímají pravicové názory, protože se s nimi cítí bezpečněji.

Nikdo nemůže říci, že všichni pravičáci jsou pitomí. Na pravici existuje další sorta lidí a to jsou darebáci. Ve vládách jsou chytří lidé, kteří získali moc a vliv pomocí pravicových ideologií. Ti pochopili, že většina lidí je hloupých a proto hrají na jejich strunu. Tito lidé dělají politiku těch, kdo jim zaplatili volební kampaň a dostal je na výsluní. Jako cyklisté – nahoře hrbí hřbet a dole šlapou. Uctivě slouží svým chlebodárcům.

Pravicové ideologie se záměrně obracejí na ty nejnižší, nejstupidnější instinkty hlupáků. A zákonitě jim to v průzkumech veřejného mínění vychází. Proto nemají žádné důvody svoji politiku měnit. Pravicové politické strany nyní opustily veškeré předstírání, že pracují pro blaho všech lidí. Můžou si to dovolit, když jim voliči věří, že daňové úlevy pro 1 procento nejbohatších jsou svoboda pro 99 procent voličů, že státní deficit je důsledkem nezřízenosti chudých lidí. Když jim věří, že regulace, která zabraňuje bankám a korporacím, aby nás vykořisťovaly, je útok na pracující. Z jakého důvodu se obyčejní lidé vyslovují pro deregulaci zákoníku práce a cen základních komodit? A tito lidé jsou nyní považováni za autentické hlasy dělnické třídy. Výsledkem je přesun ke stále extremnější ideologii, stále více založené na demagogii vládců, která má nebezpečné důsledky pro světovou společnost.

Lidé vydaní napospas neoliberalistickým silám cítí existenční nejistotu a bezmoc. Jsou zbavováni možnosti seberealizace. To vše generuje touhy po velikášství, moci a síle. Takoví lidí deklarují své postoje vyzdvihující sílu a schopnost jednotlivce. Tito lidé předpokládají, že jejich okolí je proto bude považovat schopné a silné. Odmítáním myšlenek sociální solidarity se hlásí k síle – hlásí se k „přirozené“ nerovnosti lidí. Věří, že pro rovnost a solidaritu jsou ti slabí kolektivisté. Takto vzniklá podpora volného trhu dává podmínky pro vznik fašismu.

Výsledky této studie perfektně sedí na situaci v hitlerovském Německu před druhou světovou válkou. Hitler po krachu výmarské republiky zaváděl Neue Ordnung - nový pořádek, využil předsudky lidí proti židům a založil tak systém, který dosáhl vrcholu v budování koncentračních táborů. To bychom měli mít na paměti a nezapomínat. Dnes pravice už nevraždí ve vlastních řadách, zato si to vynahrazuje na příslušnících jiných, „méněcenných“ národů, které mají obrovské přírodní bohatství, které potřebujeme k udržení vlastního statu quo.

Tak si konzervativci vytvořili nový Orwellův newspeak, nový alternativní systém vědomostí, s vlastní historií, vlastními fakty, a vlastními ekonomickými zákony". Je to neoliberalismus. Zločinná ideologie sloužící k ovládání hloupé společnosti hloupých lidí. A dokud to lidé neprohlédnou, není cesty zpět. Jenže jak to udělat, když IQ společnosti je nebezpečně nízké. Přitom pravičáci dělají všechno pro to, aby to tak zůstalo. Co jiného jsou všechny ty reformy školství, které snižují úroveň vzdělanosti lidí. Všeobecné vzdělání se likviduje a školy budou chrlit absolventy s nejnutnějšími vědomostmi potřebnými pouze pro pracovníky na běžících pásech. V kapitalismu víc lidé nepotřebují, naopak vzdělání je nebezpečné a proto bude jen pro někoho. Stačí zavést školné, zatím na vysokých školách a potom uvidíme.

Nejhorší na celé studii je další výsledek ukazující, že skuteční idioti jsou levičáci. Ne že by jim scházela inteligence. Naopak studie dokázala, na levici jsou lidé s vysokou inteligencí. Bohužel, ale tato inteligence jim brání se projevit. Levičáci jsou příliš slušní a tolerantní. Váhají a nejsou schopni vytvořit jasnou analýzu toho, jak se mohlo stát, že lidé jdou jako ovce za píšťalkou krysaře, který je vede do pekel. Neumí jasně prezentovat argumenty ve prospěch jejich ideologie sociální spravedlnosti, vysvětlit nutnost regulace a spravedlivého přerozdělování vytvořených hodnot.

Ano, pravičáci vládnou na obou stranách Atlantiku v důsledku nízké inteligence a nedostatečných informací voličů. Avšak levičáci zůstávají v nečinnosti a ustupují nadvládě a stupiditě vládnoucích pravičáků. To není dobré pro společnost.

Nakonec jak je to u nás. Samozřejmě výsledky studie platí i u nás. O inteligenci našich voličů svědčí výsledky voleb. Dnes už skoro všichni na vládu nadávají, přesto výsledky průzkumů nenasvědčují radikální změně vlády. Pravicové strany stále nacházejí dost ovcí ochotných jít na porážku. Dnes lidé pracují celý den. Po práci nemají čas ani chuť někam jít. Vázne komunikace mezi lidmi, lidé si už nemají co říci. Atomizované lidstvo se stává otrokem konzumu. Supermarkety se stávají novými chrámy – chrámy konzumu. Lidé se snaží mít nejnovější a největší televizor, mobil, nové auto. Kultura upadá. Nejčtenější noviny jsou bulvární plátky plné senzací a drbů o „slavných“. Filmová studia chrlí na trh stále nové a nové krváky a horory. Je to totální úpadek. A výsledkem toho všeho je, že pro hodně lidí není kapitalismus nepřijatelný. Naopak – výsledky voleb ukazují opak. Nakonec ani sociální demokracie není levicovou stranou.

A naše vláda je obrazem společnosti. Jak píši nahoře, můžeme jen zkoumat, kdo v naší vládě patří do skupiny s nižší inteligencí (určitě někoho poznáte) a kdo patří do té druhé skupiny, k darebákům, kteří nevěří tomu co říkají, ale za peníze, moc a slávu poslušně slouží zájmům svých chlebodárců. Každá pravicová strana, kterou zvolí neinformovaní, manipulovatelní voliči, se stává nástrojem pro prosazování tajných soukromých zájmů. Toto jsou perfektní podmínky pro rozkrádání státu, ve kterém máme světový primát. Miliardáři vysávají stát a ten se zadlužuje. Jak dlouho asi to všechno vydrží?

Poznámka editora

Mám určité výhrady k té studii. Vychází ze zastaralého dělení politických skupin na levici a pravici. Ale dnes už takové dělení moc nefunguje. Není žádná „levice“ ani „pravice“, rozdíly mezi programy různých politických stran se stírají, strany si navzájem vykrádají své programy a tak nějak je zarovnávají a zplošťují, takže v podstatě všechny programy jsou stejné a všechny strany hlásají víceméně totéž. Kdo se skutečně pokusí odlišit, je označkován, ostrakizován a případně soudní cestou zrušen. Daleko přesnější dělení je dělení na strany pro NWO a proti NWO. Přičemž platí, že druhá skupina je prázdná.

(Stejně tak nelze dost dobře vinit kapitalismus z naší současné mizérie. Tak, jako jsme nikdy neměli skutečný socialismus, tak nemáme ani skutečný kapitalismus. To, co se zde za kapitalismus vydává, je ve skutečnosti globální teror globálních korporací spolu s proniknutím čistých kriminálních mafií do politiky. Včetně mafiánských způsobů a mafiánské morálky.)

Dále mi vadí určité jednoduché stereotypy a skrytý útok na integritu oponentů hlásané v té studii. Říkají, že pravicově smýšlející jedinci jsou méně inteligentní než ti levicoví. Kde jsem podobné přirovnání už slyšel? No ano, stejný argument se používá u ponižování a znevažování těch, kterým vadí nadměrná glorifikace homosexuálů nebo těch, kteří nejsou nadšeni množstvím zcela nezapadajících cizinců ve vlastním národě. Tedy při onálepkování tzv. homofobů a xenofobů. I tady nám přeci kdosi tvrdí, že vzdělanější lidé prý homosexuály a cizince tolerují spíše, naopak ti se základním vzděláním (=tedy hloupější) je spíše odmítají. Že platí přímá úměra čím vzdělanější jedinec, tím tolerantnější vůči homosexuálům a imigrantům. Je to sprostá podpásovka, protože každý, kdo má odlišný názor, nutně znejistí: jsem já snad ten hloupější, když si myslím, že národ rozleptává, když je v něm příliš mnoho cizinců?

Empatické sociální smýšlení, vnímání bolesti jiných, soucit s méně úspěšnými, nejsou výsadou nějaké strany politického spektra, jsou individuální a spíše záleží na míře deprivantsví a sobectví v nás než na čemkoliv jiném.

Je dobré si ten článek přečíst a zamyslet se, ale je také nutné si uvědomit skryté, podprahové manipulace, kterých se autoři příslušné studie zřejmě vědomě dopustili. Někdo se snaží rozdmýchávat antagonistické spory mezi lidmi a odvádět pozornost od skutečného problému.

Ve skutečnosti jsou obě výše jmenované skupiny, "levice" i "pravice", liberálové i konzervativci jen dvě strany stejné mince, dvě tváře téhož boha, nebo spíše téhož satana a obě pracují rukou společnou a nedílnou na demontáži naší civilizace a nastolení NWO.

Známka 2.7 (hodnotilo 145)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

55

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 16 560 korun, což je 55 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Brady dostal Spolkový kříž za zásluhy stejně jako Lodgman von Auen28.10.16 00:13 Česká republika 3

Čeští umělci v toku dějin27.10.16 22:34 Česká republika 0

Byznys-socky chtějí další peníze od státu a nemajetný mobilní plebs na práci26.10.16 23:09 Česká republika 2

Washingtonskí úradníci sa zbláznili, žiadajú amerických veteránov vrátiť peniaze26.10.16 12:44 USA 8

Úmluva CETA mezi Evropskou unií a Kanadou (analýza) 26.10.16 00:56 Evropská unie 0

Nové statistiky zločinů dokazují, že s Vídní je to rok od roku horší26.10.16 00:11 Rakousko 1

Řecký ministr obrany zrušil návštěvu Istambulu kvůli Erdoganovým provokacím s nárokováním řeckého uzemí25.10.16 23:47 Řecko 0

230.000 řeckých dětí žije v domácnostech bez jakéhokoli příjmu25.10.16 23:32 Řecko 1

Migranti podpálili hot spot v Morii na ostrově Lesvos, evropští úředníci utekli25.10.16 23:20 Řecko 1

Erdogan si nárokuje řeckou Thrákii, Kypr, řecké ostrovy v Egejském moři, Soluň, velkou část Iráku, Krym ...25.10.16 23:02 Turecko 6

Maďarsko odmítá přijmout od evropských zemí migranty, kteří poprvé vkročili do Evropy v Řecku.25.10.16 22:25 Maďarsko 0

Naštvaná Itálie: Nepomůžete-li nám s migranty, přestaneme platit do rozpočtu EU25.10.16 21:43 Itálie 2

Migraci dlouhodobě připravovali politici členských států EU - jen málokteří nezradili své občany24.10.16 21:37 Evropská unie 4

Od pátku zachránila trajektová přeprava Frontex a spol. 5.900 migrantů24.10.16 20:51 Německo 1

Manželé přizvali do vztahu kamarádku, ve třech jsou šťastnější24.10.16 20:34 USA 17

Bavorsko: Migranta s aktivní TBC nechaly úřady pomáhat v mateřské škole24.10.16 20:31 Německo 3

Z 12 letého uprchlíka se vyklubal 21 letý vycvičený džihádista24.10.16 20:19 Británie 2

Vaření žáby: Osvojení dítěte partnera v homosexuálních párech vláda odsouhlasila24.10.16 14:46 Česká republika 6

Zvyk je železná košile24.10.16 12:20 Neurčeno 5

Odmítáte poslat dítě na exkurzi do mešity? Zaplaťte pokutu 300 euro24.10.16 11:36 Německo 10

Měnové kurzy

USD
24,77 Kč
Euro
27,02 Kč
Libra
30,11 Kč
Kanadský dolar
18,50 Kč
Australský dolar
18,78 Kč
Švýcarský frank
24,91 Kč
100 japonských jenů
23,55 Kč
Čínský juan
3,65 Kč
Polský zloty
6,23 Kč
100 maď. forintů
8,74 Kč
Ukrajinská hřivna
0,97 Kč
100 rublů
39,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
31 816,68 Kč
1 unce stříbra
435,62 Kč
Bitcoin
16 982,67 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2016 12:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 11 974