Deset tezí Thilo Sarrazina

Jiří Vodička

5.7.2011 Komentáře Témata: Současné události, Islám 1669 slov

Tenhle článek by také mohl mít v nadpisu dovětek: „jak přijít kvůli politické korektnosti o prima job“. Thilo Sarrazin byl totiž ze svého prominentního místa člena představenstva centrální banky německou kancléřkou Merklovou „odejit“ už 3 dny před uvedením jeho knihy „Německo samo sebe likviduje“ („Deutschland schafft sich ab“) na trh. Tedy v době, kdy ani Merklová ani nikdo další knihu nečetl. Jediné, co se vědělo, bylo, že obsahuje nejspíš plno politicky nekorektních myšlenek. To je v současné době zjevně již plně dostačující. Reálný socialismus v praxi.

Thilo Sarrazin je přitom v podstatě nudný patron. Člověk čísel, excelentní počtář a analytik, který si dokáže dát v každé situaci dvě a dvě dohromady. Jeho kniha je proto 460 víceméně nudných stran plných statistik, grafů a odborných citací. O to větší význam má, že se jí od loňského srpna prodalo už 1,5 miliónu exemplářů! Je to německý bestseller!

Oficiální média, poplatná politické korektnosti, se snažila zpočátku Sarazzinovy myšlenky potírat a jeho osobně zdiskreditovat. V televizích proběhlo velké množství debatních pořadů, kde další a další zástupci politické linie korektnosti „diskutovali“ se Sarrazinem. S odstupem času možno konstatovat, že neuspěli. Jejich hlavní metodou totiž bylo „rozčílené pohoršování“, kdy na věcné úrovni neměli proti naprosto přesné Sarrazinově analýze ani tu nejmenší šanci. A tak se rozčileně pohoršovali nad některými slovními spojeními, blekotali cosi o nacismu a rasismu a tak stále dokola. To samozřejmě nikoho aspoň trochu přemýšlivého nemohlo přesvědčit. Nyní přešla proto média k taktice informačního embarga, veškeré archivní záběry jsou nedostupné, nahrávky na Youtube jsou mazány pro porušení autorských práv německých televizí.

Je třeba rozlišovat mezi propagandou USA/Izrael/EU, že vše muslimské je nepřátelské a je proto přípustné vést v ropných oblastech kořistnické preventivní války a mezi tím, že přistěhovalectví z islámských států se musí zastavit a už přistěhovaní se musejí napřed integrovat. Myslím, že Sarrazinova analýza může napomoci v tom, abychom dokázali tyto dva tematické okruhy rozlišovat.

Deset tezí Thilo Sarrazina k imigraci, tisková konference k uvedení knihy „Deutschland schafft sich ab“ na trh, 30. 8. 2010:

1. Žádná – a to jakákoliv – imigrační politika nemůže vyřešit náš základní problém demografického vývoje, při kterém každá naše generace je o jednu třetinu menší než ta předcházející. A že podíl dětí, které pocházejí z nevzdělaných skupin obyvatelstva, při tom bez ustání roste. 1)

2. Vzdělávání je bezesporu velice důležité. Jestliže si ale někdo myslí, že se tyto problémy dají vyřešit výhradně (a nebo i jen hlavně) pomocí vzdělávacího systému, dělá z něj fetiš a vzniká tím v naší společnosti jen další životní lež. 2)

3. Nejsou přistěhovalci jako přistěhovalci. U přistěhovalců z východní Evropy, Indie, Číny nebo Vietnamu neexistuje žádný integrační problém, který by trval déle než po dobu jedné generace. Potom mají tito migranti vesměs vyšší vzdělání a lepší pracovní uplatnění než Němci. 10 až 11 milónů přistěhovalců a jejich potomků nemají nejpozději ve druhé generaci žádný problém s integrací do společnosti. Jsou proto pro Německo hospodářským, kulturním a společenským obohacením.

4. Všechny hlavní kulturní a ekonomické potíže s integrací se koncentrují ve skupině 4 až 6 miliónů (statistiky nejsou úplně spolehlivé, proto to rozpětí) přistěhovalců z islámských zemí. U nich musí mít jejich integrace absolutní přednost před dalším přistěhovalectvím.

I ve druhé a třetí generaci je podíl těchto imigrantů na školách a v pracovním procesu hluboko pod německým průměrem a pod průměrem ostatních přistěhovalců. Bez toho aby byla jakákoliv tendence ke zlepšení tohoto stavu.

Na příklad ve druhé generaci si berou pouze 3% Turků německého partnera, ale u Rusů je to 70%.

5. Pro tyto problémy není dle mého soudu důvodem etnický původ, ale příslušnost k islámské kultuře. Ta ovlivňuje velkou část muslimských imigrantů (i když ne všechny) takovým způsobem, který je neslučitelný s kulturními hodnotami západní sekulární společnosti.

To se dá velice dobře pozorovat ve Velké Británii na rozdílné úspěšnosti integrace u Indů na jedné straně a Pákistánců a Bangladéšanů na straně druhé.

6. S tím spojené problémy nezatěžují pouze Německo, ale všechny evropské státy, do kterých se přistěhovalo větší množství islámského obyvatelstva.

7. Ekonomické a kulturní problémy s integrací obyvatelstva z islámských zemí způsobují, že je pro hostitelské státy hospodářská a společenská bilance této imigrace jednoznačně negativní. Do té doby, než se postoj těchto přistěhovalců zásadně změní, způsobuje imigrace z těchto zemí přídavné hospodářské a sociální problémy, místo aby tlumila negativní dopady demografického vývoje.

8. Evropský a obzvláště německý model sociálního státu na tom není bez viny. Základní materielní zajištění má pro migranty např. z východního Turecka nebo Libanonu ten důsledek, že i bez práce dosahují takového rodinného příjmu, který by si prací ve svých zemích původu nebyli schopni zajistit.

Výrazně lepší integrace srovnatelných skupin přistěhovalců v USA oproti Evropě je způsobena tím, že tam žijí imigranti buď ze své práce anebo musejí zemi zase opustit, resp. nejsou vůbec vpuštěni do země.

9. Dobrá konjunktura a počínající nedostatek pracovních sil na pracovním trhu vedly k hektickému a dýchavičnému vzplanutí diskuzí o imigraci. Je to skutečně paradoxní: posledních 45 roků se k nám blíží námi způsobená demografická propast s přesností hodinového stroje a silou ledové hory. A teď, když po 45 letech dosáhne pracovního trhu, jsou náhle všichni překvapení a začnou horečně jednat.

Nejsilnější poválečný ročník – to je ročník 1965 – je dnes 45 roků starý. Je na vrcholku profesní kariéry a svých sil, ale začíná se pomalu blížit sestupné fázi, tzv. declining years. A kdo převezme v následujících letech jeho úlohu? Proti 1,45 miliónu pětačtyřicátníků stojí pouze 950 tisíc jejich potomků.

10. Měli bychom se poučit z chyb, které jsme v minulosti udělali. Kdo nemá žádné dobré vzdělání, kdo je přitahován jen naším sociálním systémem, za kým se přistěhuje velké množství dalších hospodářsky nesamostatných rodinných příslušníků, kdo odmítá naši kulturu, ten způsobí jako přistěhovalec z dlouhodobého hlediska společensky a finančně více škod, než kolik může společnosti přinést.

Poznámky:

1) Neřešený demografický problém de facto vymření celé populace máme i my v Čechách (fertilita žen v ČR je již celou jednu generaci 1,3). Benjamin Kuras v tištěném Dnes z 20. 6. 2011 k tomu – samozřejmě politicky korektně – píše pod názvem „Feminismus zachrání planetu“, že když vyvezeme (blíže nespecifikovaně) tuto ideologii mezi ženy do Afriky a Asie, vymřou populace i tam a zachrání se tak přelidněná planeta Země (sic!). Já osobně to vidím spíš takhle: Feministická past v Evropě zaklapla.

2) V tomto bodě byl Sarrazin neustále obviňován z rasismu. Dovolil si totiž napsat, že dle vědeckých poznatků, které nejsou celosvětově žádným genetikem zpochybňovány, je lidská inteligence dědičná z 50 až 70%, ovlivnitelná okolím ze 30 až 50%. Přičemž to okolí sestává nejen ze školy, ale i rodinného prostředí, v kterém dítě vyrůstá.

I ten nejlepší školský systém proto není všemocný a nemůže plošně nic výrazně změnit u dětí, které mají neinteligentní rodiče a vyrůstají v prostředí plném nevzdělaných a vzdělání nepřátelsky nakloněných lidí.


Poznámka editora

Autor, resp. Thilo Sarrazin si zkoušejí nasadit masku tolerance, patrně aby nebyli obvinění z islámofobie. Hned na začátku učiní chabý pokus rozlišit mezi tím, co označili za „názor USA a Izraele, že vše muslimské musí být nepřátelské“ a mezi přistěhovalectvím z islámských států.

Vzápětí ale položí tézi, kterou zbytek článku rozvíjejí, že (cituji) všechny hlavní kulturní a ekonomické potíže s integrací se koncentrují ve skupině … přistěhovalců z islámských zemí.

Aby dodali váhy tomuto názoru, tvrdí, že (cituji) u přistěhovalců z východní Evropy, Indie, Číny nebo Vietnamu neexistuje žádný integrační problém, který by trval déle než po dobu jedné generace.

To snad nemyslí vážně!

Ještě nikdy nebyli v žádné China Town, kde vyrůstá ne druhá, ale třetí a čtvrtá generace, která neumí jazyk hostitelské země? (hovořím o západních zemích jako Kanada, v ČR ještě druhá a třetí generace nestačila dorůst.)

Ještě nikdy neslyšeli o Vietnamcích chytajících psy a kočky pro obohacení svého jídelníčku, o vietnamských mafiích, které požadují výpalné od svých soukmenovců – stánkařů, a o vietnamských komunitách, které nelze vyšetřovat, protože s policií ani státními orgány nespolupracují, mají vlastní soudy?

Ještě nikdy neslyšeli o vymahačích dluhů z východní Evropy, o rumunských obchodnicích s bílým masem a o drogových dealerech z Kazachstánu či Ruska?

Opravdu jdou všechny problémy s imigrací na vrub těm zatraceným muslimům?

Nemine téměř týdne, aby mi někdo neposlal nějaký rádoby vtipný nebo „poučný“ email, kde se buď zesměšňuje muslimská komunita, jejich zvyky či náboženství nebo chválí občasné razantní kroky politiků proti muslimům v jejich zemích.

Jsem už z toho islamobashingu a islámofobie opravdu unaven. Já se muslimů nějak zvlášť nezastávám. Jsou s nimi problémy. Ale uvědomujeme si, že ty problémy nebyly až tak horké před 11. zářím 2001, před tím, než Bush a jeho sebranka veřejně označili islám za zaostalé, barbarské náboženství a položili rovnítko mezi muslim a terorista?

Uvědomují si tito islamofobové, že jsou obětí nesmírně šikovné manipulace?

Položili si někdy otázku KDO je hlavním nepřítelem muslimu? Která země ukradla muslimům jejich půdu a provádí na jejím území už sedmdesát let genocidu? Která země trpěla teroristickými útoky (ve skutečnosti zoufalými obrannými pokusy místních před vlastním vyhlazením) nejvíce a rozhodla se tento „terorismus“ vyvést do celého světa pod heslem „můj nepřítel musí být i tvůj nepřítel“? A nevědí snad, že jisté skupiny nerady bojují, protože si nesmírně cení sebe sama? Že tyto skupiny milují proxy války (války v zastoupení) a jsou v nich mistry? A jen čirou náhodou tyto skupiny také vlastní všechny sdělovací prostředky, mají velké zastoupení v umělecké tvorbě a dokážou jejich prostřednictvím šikovně formovat veřejné mínění ve svůj prospěch? A nevědí snad, že tytéž skupiny jen čirou náhodou ovládají i bankovnictví postavené na dluhu úrocích a založili si na něm úžasné bohatství? A oprávněně se bojí pro ně nebezpečného muslimského bankovnictví, které podle muslimských zákonů neuznává úrok?

Muslimové se radikalizují, ale můžeme si za to sami. Cítí nenávist a cítí se ohroženi. Právem. Mnoho jejich žen začalo nosit hidžáb a nigáb až v posledních letech. Provokují, ano. Ale je to jen odezva na naše chování k nim.

Uveřejňuji ten článek ne proto, že souhlasím s jeho obsahem, ale proto, abych poukázal na tento fenomén skryté propagace buzení nenávisti. Osobně znám nejméně dvě muslimské rodiny, jedna bydlela léta v domě hned přes plot. S několika muslimy jsem i pracoval. Šlo vždy o úplně normální lidi.

Imigrace JE velký problém. Narušuje koherenci národa, rozleptává ho. Proto je nám také úmyslně ordinována. Je třeba se proti tomu bránit. Ale nedělejme jednoduché zkratky. Nejsou to muslimové, kdo jsou našimi nepřáteli. Muslimové jsou jen nástrojem a bojují o vlastní přežití tak jako my. Neměli bychom bojovat mezi sebou, protože to přesně jisté skupiny chtějí.

Skutečný nepřítel je jinde.

Známka 1.5 (hodnotilo 116)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

61

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 105 čtenářů částkou 21 389 korun, což je 61 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Rize v Lotyšsku odhalili sochu. Pokochejte se25.07.21 23:29 Lotyšsko 0

Jsem očkovaný a testovaný, ale musím mluvit do skříně. Tak o čem to je. Petr Rada na tiskovce25.07.21 23:21 Česká republika 0

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Afektované slečny ve službách státu dělají tečku21.07.21 18:31 Česká republika 0

Saúdská Arábie zakáže od začátku srpna neočkovaným lidem vstup na veřejná místa21.07.21 15:29 Saudská Arábie 1

Lékařka Křížová obviněna protiextremistickým oddělením Policie za šíření poplašné zprávy o COVID-1921.07.21 12:12 Česká republika 4

Ubodal ve Würzburgu tři ženy a křičel Alláhu akbar. A verdikt? Měl psychické problémy20.07.21 23:19 Německo 2

Paříž: Prefektura Seine-Saint-Denis povolila instalaci dočasných jatek u příležitosti muslimského svátku Aïd-el-Kébir20.07.21 15:40 Francie 3

Tak prý nebudou proplácet testy20.07.21 15:21 Česká republika 1

Červený kříž bude pašovat migranty na lodi Ocean Viking19.07.21 17:09 Evropská unie 1

Plně očkovaná americká gymnastka Kara Eaker je pozitivní na Covid-1919.07.21 16:49 Japonsko 0

Globalistická Británie: politika cukru a biče a nikoli svoboda19.07.21 16:17 Británie 0

Byznys zuří kvůli buzeračnímu trasování, do izolace musí i premiér Johnson :-)19.07.21 11:58 Británie 2

Očkovaný Ondřej Perušič přijel na Olympiádu a bum ho. Má to.19.07.21 11:27 Japonsko 2

Lejnová přiváží do Prahy nabídku, kterou nelze odmítnout19.07.21 11:12 Česká republika 1

Británie zažila hororový víkend - 5 lidí náhle zemřelo19.07.21 10:46 Británie 0

Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!19.07.21 07:48 Slovensko 3

Festival v Cannes se snažil dohnat Ameriku...18.07.21 13:13 Francie 1

Rusko zablokovalo článek o Palachovi na webu Českého rozhlasu.18.07.21 12:50 Rusko 5

Měnové kurzy

USD
21,79 Kč
Euro
25,65 Kč
Libra
29,96 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,05 Kč
Švýcarský frank
23,69 Kč
100 japonských jenů
19,71 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 271,88 Kč
1 unce stříbra
548,45 Kč
Bitcoin
744 826,33 Kč

Poslední aktualizace: 25.7.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 13 554