Michail Chazin: „Zákaz valuty v Rusku dnes není aktuální“

Jevgenij Černych

26.2.2009 Komentáře Témata: Asie, Krize 2107 slov

V minulém čísle našeho týdeníku známý expert na finanční krize objasnil proč v Rusku dochází k prudkému hospodářskému poklesu. Už jsme ztratili levné úvěry ze západu, snižují se valutové výnosy pádem cen za ropu. Vlastní výrobu jsme v posledních létech nerozvíjeli. Teď bude zapotřebí přežít. Nastaly těžké časy. Jestli se do jara radikálně nezmění ekonomická politika vlády, pád se prodlouží.

Michaile Leonidoviči, co máme čekat my, prostí občané, nač se máme připravit?

Za prvé – neberte úvěry. V žádném případě. Jestliže se můžete předčasně vypořádat s dřívějšími úvěry, udělejte to co možná nejrychleji. Jestliže teď máte práci, neuvolňujte se na vlastní žádost, i kdyby vás k tomu vedení přesvědčovalo narážkami, přesvědčováním, sliby do budoucna, nebo reálným snižováním výplat. A neposkytněte důvody k propuštění.

Podle možnosti je zapotřebí vytvářet lokální podpůrné systémy.

Uchopte se za ruce, přátelé

Konkrétněji, prosím.

Například, spolupracujte se známými v domě, aby jeden z vás na sebe nakupoval zboží a tím dosahoval velkoobchodních a maloobchodních množstevních slev. A jezdil ne do nejbližšího, ale do nejvýhodnějšího hypermarketu, nebo na trh.

V Moskvě byla největší tržiště zavřena. Pro ochranu lidí. Z hygienických důvodů, rozumíš tomu?!

Tržiště v hlavním městě byla zlikvidována cíleně. Ale něco ještě zůstalo. Myslím si, že v ruských malých a středních městech je situace lepší.

Ještě před týdnem bych se vašim doporučením lokální spolupráce zasmál. Prý, pobloudil panikář Chazin! Ale přečetl jsem si, že na Uralu se stává populárnějším systém „Spolucestující“. Automobilisté, kteří jezdívají ráno do práce, po cestě přibírají za úplatu trvale „opěšalé“ klienty, které nacházejí na speciální webové stránce. Konečně v kabině jsou sami, a tak dostanou na benzín. A klient to má lepší, než se trápit v MHD. Všichni jsou spokojeni, kromě taxikářů a soukromých „zlatokopů“, kteří zvedají ceny.

S rozvojem krize se takové příklady budou množit, věřte tomu. „Čím dále do lesa, tím více partyzánů“, jak se říká. Jestliže jste ztratili práci, neupadejte do zoufalství, nelezte do oprátky, v přímém smyslu slova. Život je jen jeden a nekončí propuštěním. Raději střízlivě zvažte své síly, možnosti. Pokuste se zabývat drobným podnikáním. V krajním případě i nákupem zboží pro váš dům. Nebo se domluvte se sousedy, odvádějte a přivádějte jejich děti ze školy. Vezměte si jich hned skupinu. Budete mít malý příjem a rodiče budou mít klid. Vždyť poroste pouliční kriminalita. A tak dále. To není panikářství, pochopte to. Mnozí budou muset přežívat tak, jak to bylo za minulých hospodářských krizí.

Co dělat s úsporami?

Vždy je třeba mít rezervu. Kdyby nic jiného, někdo v rodině onemocní. A léky se zdražují, stejně jako lékařské služby. Není správné, když tyto rezervy budou klesat na ceně. Zde jsou ekonomové jednotni: je třeba dvouvalutový košík. Přitom nevylučuji, že v dubnu bude znovu zapotřebí převést dolary a eura na ruble. Ale o tom jsme hovořili již loni na jaře.

Nač narážíte? Na devalvaci dolaru, nebo celkově na novou americkou měnu (Amero – pozn. překl.?

Na prudkou devalvaci dolaru kvůli intenzivní práci jejich tiskařského lisu na peníze. A na novou americkou valutu, zatímco USA si za natisknuté peníze mohou nakupovat v celém světě vše, co chtějí.

A nezakáže vláda volné užívání valuty v Rusku? Takové hovory je také slyšet.

Teoreticky by k tomu mohlo dojít. Ale prakticky dnes toto téma není aktuální.

A co náhradní varianta – staré spolehlivé zlato?

Jestliže potřebujete učinit opravdu dlouhodobý vklad, na 3 - 5 let, má zlato smysl koupit teď. Až bude dražší než 2 tisíce dolarů, já bych se osobně už zamýšlel. Uložit vložené peníze je možné, ale dosáhnout zisku nejde. A když se zvedne na 3 - 3,5 –kupování už může být hrozivé. Ale zatím, opakuji, jestliže můžete koupit fyzické zlato a máte je kde uchovávat...

A co to znamená fyzické?

Takové, které si můžete osahat rukama. Mince, slitky. Ale v bankách účty ve zlatě nejsou. Když banka zbankrotuje, zlato propadne.

Takže převod rublů na dolary a aura na bankovních účtech je také rizikem!

Měl jsem na mysli hotovost.

Ano, v našich dějinách už se stalo ledasco, Michaile Leonidoviči. Ale nepanikaříte příliš?

V 90 létech jsem byl odpovědným tajemníkem vládní komise pro obnovu sovětských vkladů občanů. Vláda takový program připravila, sám jsem jej osobně napsal. Bylo zcela reálné kompenzovat lidem prostředky, o které přišli během šokové terapie. I dne je to reálné. Ale po příchodu Čubajse do vlády byl program zrušen. Tenkrát byla silně legendární jedna historka s dědečkem, který měl hodně přes 80 let, která měla velkých rozhlas ve Sběrbance (spořitelna). Při první termínované kompenzaci, v roce 1996, se dostávalo tisíc rublů za celý sovětský vklad a on dostal ve 30 spořitelnách po tisícovce v každé. Představíte si to?! Dědka se zeptali, proč ještě v 70 – 80 létech si ukládal sovětské ruble na různá místa po tisícovce. Je to klopotné, trampot je mnoho. Ne že by všechno měl v jedné spořitelně, poblíž domova. Víte co děd řekl? „Za mého života už byly tři peněžní reformy“. Víc už stát se mnou nevydrbe! Dobře jsem věděl, že tisícovku vrátí, a více ne“. A měl pravdu.

No ale teď už mu jeho trik s různými pobočkami Sběrbanky neprojde. 700 tisíc na celou banku, a basta. A spolehlivých bank se státní účastí je jako šafránu.

Zato bank teď máme více. Proto hovořím o pečlivosti ve vztahu ke vkladům a bankám, banky by měly mít pojištěny vklady. Malé a střední podnikání má vlastní problém – nedostatek informací. Jelikož stupeň neadekvátnosti mocenských orgánů je veliký, regulárně dělají podivné činy, prohlášení. Normální člověk je dezorientován, nerozumí, proč bylo přijato to nebo jiné rozhodnutí, které mají na něj vliv. Společnost „Neokon“ dělá speciální každotýdenní finanční výhledy na své webové stránce, kde se podrobně popisuje, co se děje v ekonomice.

Doufej v Obamu,  ale sám nepochybuj

Michaile Leonidoviči, možná je zbytečné se starat? Teď celý svět s nadějí vzhlíží na Obamu. Nový prezident USA je mladý, energický, rychle obnoví ekonomiku. Ropa je opět zapotřebí, stoupne na ceně, a Rusko zase bude v peříčku

Čekat můžeme tolik, kolik bude zapotřebí. Ale objasněte mi, jak bude zvedat ekonomiku?

To vy jste ekonom. Já jsem jen prostý žurnalista. Objasněte to mně i našim čtenářům. Vždyť všichni očekávají, spoléhají a věří Obamovi.

Teorie této světové krize, rozpracovaná ruskými ekonomy Grigorjevem, Kobjakovem a vašim pokorným služebníkem (Chazinem) už v létech 1997 - 2001, dokazuje, že tento pokles bude trvat přibližně do konce roku 2011 – až počátku roku 2012. Proto Obama nemůže udělat nic. Nemá odpovídající finanční zdroje. Navíc, lidé, které jmenoval do své administrativy, pracovali už pro Clintona. To jsou jak šéf aparátu Bílého domu Emanuel, tak ministr financí Geithner a hlavní ekonomický poradce Summers. Poslední byl v Moskvě dobře znám svými dopisy Čubajsovi, ve kterých mu dával pokyny k ekonomické politice ruské vlády. A mnozí jiní.

A teď je to zřejmé: Obama byl krycí operací pro návrat hordy clintonovský dětí. Oceníte situační humor. Svět a Američané od něj žádají deklarované přeměny, а on zademonstroval, že je představitelem staré dobré skupiny clintonovských korupčníků. Jejich profesí je odřezávat finanční toky. Věřte, že oni nebudou měnit nic. Budou jen maximálně zvětšovat tyto toky a řezat, řezat, řezat! Oni přeci vyhlásili rozpočtový deficit vyšší než trilión dolarů. Představte si, s jakou radostí tito hoši začnou tyto peníze rozdělovat! Jim je zcela jedno, co se někde děje s ekonomikou. Oni jsou na svém místě. Mají vše v pořádku, vše mají v rukách!

Ano, černého psa nedomyješ doběla. A za všechno bude konec konců odpovídat Obama, jak jste říkal „v KM“ ještě na podzim, před volbami v USA.

Otázka spočívá jen v tom, kdy a jak odpovědět. Herbert Hoover, který odešel z pozice prezidenta USA uprostřed Velké deprese, v lednu 1933 nejen prostě zmizel jako politická figura, ale i připravil Republikány o možnost obsadit Bílý dům.

Co se týče dnešního prezidenta – demokrata, existují různé varianty.

1. Ekonomika bude padat o 10 - 15 % ročně. Obamu nazvou jedním z největších babralů mezi prezidenty USA, rozčarováním XXI století. Odejde do nicoty.

2. Obama uskuteční jakýsi ostře agresivní čin, aby odvrátil pozornost od propadů v ekonomice, a vejde do dějin jako krajně negativní osobnost v celosvětovém měřítku.

3. Asi za dva roky mu vyhlásí impeachment.

4. Obamu zlikvidují letos na jaře. Nechají jej před tím přijmout řadu nepopulárních rozhodnutí. Například zbavit černochy sociálních podpor z rozpočtu. Zlikvidují a svedou na něj vše. A černochům řeknou: zvolili jste si svého člověka, on vás připravil o sociální podpory. Napište si žádost.

K jaké variantě se kloníte vy?

Já osobně se kloním k první. Ale ani ostatní bych příliš nezavrhoval.

Ale cokoli by se stalo s Obamou, jedno je jasné: krize bude pokračovat, ceny za ropu padat. Rozumí se, že v nominální hodnotě mohou i růst, ale v reálu, zohledníme-li dolarovou inflaci, klesnou, protože bude klesat poptávka. Nastává pád HDP v USA, asi 40 %. Bude to silnější než v Rusku, ale lhůta bude delší. Nevylučuji, že v USA, někde za rok, až se zjistí, že s Obamou není v co doufat, se Američané pokusí vytvořit protikrizové řízení. V tom případě bude zapotřebí Obamu odstavit, nebo s ním udělat něco jiného.

Nedávno kancléřka Merklová navrhla vytvořit protikrizový orgán při OSN v planetárním měřítku.

Moudrá žena. Pochopila, že od Obamy není co očekávat. Proč při OSN? To je dnes jediná světová struktura, která není kontrolována Američany. Na rozdíl od MMF, WTO, NATO a ostatních organizací. Konec konců, i OSN je dostatečně rozrušeným systémem. Je to už jen část systému Jaltského světa. Američané v létech 90 – 2000 učinili mnohé pro její narušení. Posledním hřebíkem, vraženým do rakve Jaltské konference, bylo uznání nezávislosti Kosova. Když ignorovali názor jedné z vítězných mocností ve druhé světové válce. Tedy Ruska. Z této příčiny je návrh Merkelové spíše symbolem. Hlavní je, že není na straně Ameriky! V tomto interview prohlásila, že USA musejí ubrat pýchy a naslouchat k mínění okolního světa.

Putin o tom hovořil v Mnichově jako první.

Ale očekávat, že Clintonovi lidé, kteří vládli všemu, čemu chtěli, na celém světě, budou naslouchat jiným, je dostatečně naivní. Tato administrativa nebude naslouchat nikomu. I když se tak bude tvářit, což je dobře vidět na projevu viceprezidenta Bidena na nedávné konferenci v Mnichově.

Boháči zapomenou na jachty, na honosné dovolené

V Německu nedávno proběhl mezinárodní veletrh jachet. Organizátoři bědovali, že klesá poptávka po drahých lodích.

To je pochopitelné. Zběsilý proud emisních peněz posledních let tekl hlavně do kapes bohatých. Nejen v Rusku, ale v celém světě. Kvůli těchto peněz vznikl kolosální průmysl rozkoše. Vily, jachty, drahé dovolené, automobily, dokonce kosmické lety bohatých turistů. To teď taky padne, a jak!

Naši oligarchové už začali rozprodávat jachty, aby zachránili svůj business. Nechvalně známy budovatel Polonskij ukázal příklad. V Anglii taky pláčou, že kvůli naším oligarchům prudce padají na ceně nemovitosti. Dříve každý druhý dům v „Londongradu“ skupovali Rusové, a tak vyšroubovali poptávku. Kvůli krizi chutě zašly na úbytě, trh se hroutí.

Anglie cíleně vytvářela ekonomiku vybudovanou na dvou stavebnicích. Ráj pro bohaté cizince a příjmy Londýnu jako mezinárodního finančního centra. Oby tyto zdroje se teď hroutí. Dnešní anglické ekonomice je konec.

Už se na mračném Albionu seriózně hovoří o nastávající krizi. Pro Angličany je to neslýchaná věc. A kdo ještě z rozvinutých zemí Západu bude silně trpět?

Všichni. A kdo z nich silně a kdo slaběji – to závisí spíše na jejich vládách, než na objektivním rozvoji krize.

Michaile Leonidoviči, kdy, přeci jen, ta světová krize skončí? I ve světě, i v Rusku?

Podíváme-li se na 30 léta minulého století, pak se krize jako trvalý pokles završí asi v roce 2012. Ale pak nastoupí dlouhá deprese. Která bude postupně přecházet do stádia růstu, nejdříve tak kolem roku 2025. U nás je situace lepší – u nás přijde minimum už v tomto roce a potrvá 3 - 4 roky, kdy je možno vybudovat nějaké základy na pozadí rozpadajícího se západního světa. Je jen jediná otázka: kdo to bude dělat? Už ne zbohatlí byrokratičtí návštěvníci Courchevelu, to je jasné. Ale jestli se podaří začít budovat – pak máme velmi seriózní šanci na úspěch.

JINÝ NÁZOR

„Dolar pohřbívají už od chvíle jeho objevení se“

Vasilij SOLODKOV, ředitel Bankovního institutu Vysoké školy ekonomické:

Ekonomická rada pro občany v období krize je velmi jednoduchá: nakupujte jen to, co skutečně potřebujete, a nic více. Své úspory nejlépe rozdělte na dvě části: jednu převeďte na dolary a druhou na Euro. Tyto peníze je nejlepší uložit jako bankovní vklady na půl roku. Ale hlavní je, aby suma každého vkladu nepřekročila 700 tisíc rublů – přesně tolik garantuje stát, pokud by se s bankou něco stalo. Investovat do zlata bych neradil, riziko je příliš veliké. Přepokládejme, že učiníte vklad na 3 - 5 let. Do té doby může krize ustat, a ceny zlata půjdou dolů. Navíc, při nákupu zlata u nás platíte i DPH, které vám při prodeji nikdo nevrátí. A zisk dostanete jen, když zlato zdraží o více než 18% (sazba DPH v Rusku – red.).

Co se týče devalvace dolaru. Americkou valutu pohřbívají od okamžiku, kdy se objevila. Nicméně doposud žádná dolarová krize nevznikla.

Když se rozhodovali pro Obamu, Američané s nim spojili velké naděje, jako ve svou dobu s prezidentem Kennedym. Obama to bude mít složité, protože všechny naděje je zapotřebí splnit, a situace v ekonomice je velmi složitá. Ale soudě podle jeho prvních kroků, zejména v zahraniční politice, jeho konání je zatím plně adekvátní a logické. A to že s ním přišla Clintonova parta, je podle mého názoru spíše lepší, než horší.

Překlad gr

Známka 1.1 (hodnotilo 82)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 72 čtenářů částkou 12 448 korun, což je 36 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 3

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 1

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

USA změnily definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku15.09.21 10:06 USA 0

V slovenskom zariadení pre seniorov v okrese Snina ochorela na Covid-19 polovica klientov, dvaja zomreli. VŠETCI BOLI ZAOČKOVANÍ15.09.21 09:58 Slovensko 0

Měnové kurzy

USD
21,65 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,74 Kč
Kanadský dolar
16,96 Kč
Australský dolar
15,73 Kč
Švýcarský frank
23,22 Kč
100 japonských jenů
19,69 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,31 Kč
1 unce stříbra
484,86 Kč
Bitcoin
1 046 477,60 Kč

Poslední aktualizace: 18.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 17 872