Komu zvoní hrana

Izrael Šamír

6.4.2006 Komentáře Témata: Sionismus 2590 slov

Nepýtaj sa, komu zvonia do hrobu, zvonia vždy tebe, povedal anglický poet John Donne. Hanebný rakúsky rozsudok nie je iba zlým znamením pre anglického historika D. Irvinga (odsúdeného k trom rokom väzenia), ale takisto aj pre našu slobodu. Nikdy nebol náš pocit pre spravodlivosť urazený tak ako teraz. Keď bol príležitostne nejaký disident uväznený v brežnevovom Rusku alebo newinovej Barme vždy nasledovali poburujúce protesty. Teraz jediná odozva k odsudzujúcemu rozsudku pre Irvinga je ohromujúca mlčanlivosť.

Keď boli nevinní moslimovia poslaní do pekla na zemi v Guantaname, mohli sme si myslieť - to sú ľudia z rozvojových krajín pre ktorých platia rozdielne zákony. Policajt v Grahamovej Greenovej “Náš muž v Havane” povedal:"niektorí ľudia môžu byt mučení, niektorí nie." Keď bol Ernest Zundel unesený v USA a dovlečený pred súd v Nemecku, mohli sme si myslieť: to je vnútorná záležitosť Nemecka. Teraz však bola významná osobnosť uchmatnutá z civilizovanej krajiny a žalárovaná pre neúctivosť k židom.

Technicky bol David Irving odsúdený za takzvané popieranie holokaustu. Ale pojem židovského holokaustu je zatiaľ jediná vnucovaná dogma akože svetskej Európy a má veľmi málo dočinenia s druhou svetovou vojnou a jej krutosťami.

Všetko to má dočinenia so židovskou požiadavkou nadradenosti a výnimočnosti. Židovská modlitba hovorí: Buď požehnaný Pane že si ma stvoril ako žida, že robíš rozdiely medzi židmi a zvyškom pozemšťanov, tak isto ako si rozdelil sväté a svetské a že náš osud nie je ako ich osud.

Pojem holokaust je iba ďalšia forma tejto modlitby. Oni hovoria že dokonca ich smrť je úplne niečo iné ako smrť iných ľudí. Právni vynucovači holokaustu chcú od nás aby sme sa klaňali idolu židovskej nadradenosti. Deborah Lipstad nepošlú do väzenia za popieranie holokaustu v Drážďanoch /Deborah Lipstadt for denial of the Holocaust of Dresden/ alebo Guentera Lewyho, ktorý napísal obsiahly článok s názvom “Boli americkí indiáni obetami genocídy? /Were American Indians the Victims of Genocide?/ v ktorom popieral genocídu amerických indiánov.

Židia vyrábajú a publikujú tieto popierania pre ten istý dôvod pre ktorý publikovali satanské obrázky - jednoducho poukázať na rozdiely medzi gójom a židom. Chcú, aby si si zapamätal: môžeš hanobiť islam and kresťanstvo, ale nie židovské náboženstvo. Môžeš podceňovať každé utrpenie, ale nie židovské.

Teda by sme mohli povedať; David Irving bol odsúdený za popretie židovskej nadradenosti. Jeho údel spečatil vládnutie /hoci iba obmedzenej/ slobody ktorá začala pádom Bastilly. Európska história sa otočila o 360 stupňov od neuznania vládnutia cirkvi a prijatie slobodného myslenia k novému, židmi kontrolovanému myšlienkového pochodu v celosvetovom meradle. Nielenže západná kresťanská civilizácia je mŕtva, ale aj jej nasledovník svetská európska civilizácia sa stretáva so svojou smrťou a iba pár dní po pyšnej a poslednej oslave dánskym pisálkom. Bolo to veľmi krátke: necelých 200 rokov od začiatku do konca Európania znova mali ilúziu že môžu žiť bez ideologickej nadvlády. Dnes je táto ilúzia pre nich ukončená a židia prišli namiesto starého a unaveného svätého Petra ovládať myslenie and dušu Európanov.

V roku 1962 magazín LOOK sa spýtal zakladateľa židovského štátu Ben-Guriona ako bude vyzerať svet v budúcich 25-tich rokoch. Predpovedal, že svetovláda bude už v r. 1987 ustanovená a s tým že Najvyšší súd pre ľudstvo bude založený v Jeruzaleme spolu so svätyňou - chrámom na úctu židovskej úlohy privedeniu ľudstva k spolupatričnosti. Pomýlil sa iba pár rôčikov. Svet zatiaľ nie je ešte kompletne podriadený, ale už teraz pozná svojich nových vládcov.

V 19. storočí Európania nemohli úplne kolonizovať Čínu. Ale zanechali veľmi razantnú črtu ich nadvlády: osídľovací systém. Ten rozdelil obyvateľov Činy do dvoch kategórií: nadradená ľudská bytosť /Európania/ and podradených domorodcov. Domorodec ktorý zdvihol ruku proti nadradeným Európanom bol súdený na základe európskeho koloniálneho práva a Európan ktorý sa prehrešil a spôsobil ujmu pôvodnému obyvateľstvu bol neprístupný domorodému súdnictvu. Tento osídlovací systém bol zrušený vodcom Mao Ce Tungom po komunistickom víťazstve v r. 1949. Podobný systém koloniálnej “spravodlivosti” bol zrušený pádom koloniálnych mocností, ktoré ho využívali a krátku dobu na to všetky krajiny boli suverénne na svojej pôde.

Nedávno Knesset /izraelský parlament/ židovského štátu obnovil osídľovací systém pre doteraz nie plne kolonizovaný svet: odporca židov kdekoľvek žije, kdekoľvek sa táto osoba dopustí priestupku, môže byť postavená pred židovský súd. A to aj v tom prípade ak poškodený žid nemá vôbec žiadnu spojitosť so židovským štátom alebo priestupok nie je považovaný za priestupok v domovskej krajine podľa jej zákonov. On však stále môže byť prinesený do rúk židovskej justície v Jeruzaleme.

Tieto zákony predpokladajú nadradenú nadvládu židov nad zvyškom ľudstva. Tento zákon odmieta suverenitu všetkým národom na záchranu jedného. Takáto požiadavka musí byť braná ako každý nepriateľský pokus o štátnu zvrchovanosť a ako výzva k vojne. Tento zákon prešiel mlčaním na základe zázračného židovského vynálezu: POSTUPNOSTI. Táto metóda bola vysvetlená Amira Hassom, korešpodentom Haaretzu v koloniálnej Palestíne: Ak hodíš žabu do vriacej vody, tá vyskočí a zachráni si život. Ale ak žaba pláva vo vode izbovej teploty a ta sa potom postupne zvyšuje, tak si zvykne na horúcu vodu a za čas keď voda začne vrieť je už neskoro a žaba zdochne.

Vo vývoji izraelského systému kontroly nad palestínskymi ľuďmi a ich zemou izraelská okupácia povýšila stupeň “POSTUPNOSTI “ ako prostriedok aby si ľudia zvykli na niečo až do geniality. Táto postupnosť bola použitá židmi nielen na Palestíncoch.

Osídlovací systém začal maličkosťou: dlhá ruka židov uniesla Adolfa Eichmana z Argentíny a priniesla ho na súd do Jeruzalemu. Adolf Eichman bol zlý chlapec, ktorý urobil veľmi zlé židom a to hrozným spôsobom a teda veľa štátov rozhodlo si nevšímať tuto nehoráznu neúctu k argentínskej suverenite. Bol to však začiatok.

Pred niekoľkými rokmi poľský súd požadoval vydanie židovského masového vraha Solomona Morela. Morel mučil a zavraždil stovky etnických Nemcov v koncentračných táboroch po vojne v Poľsku. /zd/ Jeho zločiny boli odhalené americkým žurnalistom John Sackom. Morel utiekol do Tel Avivu a židovský štát odpovedal poľskej požiadavke s imepriálnym opovrhnutím : Aká opovážlivosť. Títo domorodci nevedia svoje miesto! Pravdepodobne kráľovná Victoria by odpovedala tak isto ak domorodý africký náčelník by požadoval vydanie jedného kráľovského predstaviteľa pod správu jeho súdnictva.

Odvtedy každá krajina veľká či malá uznala úmysel židov byť nad právom. Bohatý ruský židovský podvodník Nevzlin utiekol z Ruska a žije pokojne v Tel Avive. Mocná židovská organizácia, ktorá sa volá Khabad napísala v jej zakladajúcej listine: žid nesmie byť v gójskych väzniciach. Úplatkami a pod tlakom sa prepúšťajú židovskí kriminálnici z väzníc a sú dopravení do židovského štátu.

Aj v prípade majetkových prípadov Židia sú nad právom. Židovské vlastníctvo je nedoktnuteľné. Požadovali a dostali všetky majetky, ktoré kedysi patrili židom v Nemecku Rakúsku, Francúzsku a pobaltských štátoch. Ak žid nemal potomkov, majetok prepadol v prospech svetového židovstva. Ale 90% majetkov gójov bolo skonfiškované židovským štátom v r. 1948 a odvtedy 50% pôdy okupovanej v r. 1967. Aj za minulý rok tisícky dunams/1 dunam =1000metrov štvorcových/ zeme gójov boli zabraté v Jeruzaleme. Gój nemá pravo na vlastníctvo zeme podľa židovského zákona.

Chuť židovskej súdnej spravodlivosti je viditeľná na prípade židovského kapitána, ktorý zavraždil 13 ročnú školáčku pred očami jeho vojakov. Vystrieľal celý zásobník do jej tela a nebol židovským súdom odsúdený. Skutočne žiaden z vrahov nežidovských deti /200 za posledne tri roky/ nebol nikdy potrestaný židovským súdom. Len málo z nich bolo vôbec postavených pred súd a ak boli, obišli veľmi ľahko. Osadník Nachum Korman zavraždil 10 ročného chlapca Hilmi Shusha, v dedine Hussan. Bol zadržaný a postavený pred súd a súdna evidencia proti nemu bola dodaná najvyšším súdnoznaleckým laboratóriom v Izraeli ale sudca vyhodil dôkazy a vyniesol rozsudok pre vraha: 6 mesiacov sociálnych prác. Iba pri zmienke podozrenia že sa niekto dopustil takého trestného činu proti židovskému dieťaťu, gój dostane doživotný trest.

Židovská justícia keď sa pozeráme naspäť na inkvizíciu a jej sudy privádza nás k nostalgii. Keď Galileo sa kajal, mal povolene pokračovať v jeho štúdiách neobmedzene. Kajanie Irvingovi nepomohlo ani trochu. Sudca povedal: Oľutovanie ktoré preukázal bolo považované iba za neúprimnosť čo sa týka práva. “Nezávislý expert” Dina Porat, vedúca Tel Aviv University's Institute for the Study of Contemporary Anti-Semitism and Racism, povedala /zd/ že Irvingove účelové kajanie je motivované jeho strachom pred rozsudkom, ktorý môže byť až na 10 rokov väzenia.

V súčasnosti je židovské súdnictvo uplatňované na celom svete. Európsky židovský kongres je pripravený vzniesť sťažnosť na medzinárodnom kriminálnom súde v Hagu proti iránskemu prezidentovi Mahmoudovi Ahmadinedžádovi za podnecovanie ku genocíde, ale pritom všetky pokusy priniesť Ariela Šarona k spravodlivosti boli neúspešné. Väčší židovský štát USA si tiež prisvojil myšlienky svojho mladšieho brata - nekontrolovateľnej nadradenej nadvlády. Priestupok proti americkému občanovi môže byt postavený pred americké súdy nezávisle na tom, kde sa to stalo. Na prekvapenie tento imperiálny nárok podobný ako starý osidľovací systém bol použitý hlavne pre židovské záujmy. Hocikedy ak židovský osadník, ktorý bol americký občan, bol zabitý z dôvodu blízkovýchodného konfliktu, americkí sudcovia vždy urobili rozhodnutie proti palestínskemu kongresu, Iránu, Hamasu a celému svetu a garantovali žijúcim potomkom po obetiach niekoľkomiliónové odškodné. Ale nikto nemôže súdiť židov keď zabili Rachel Corrie, americkú mierovú aktivistku buldozérom v Gaze alebo za bombardovanie amerických námorníkov na palube USS Liberty (2, 3) alebo za zabitie a zmrzačenie amerických Palestíncov.

Rakúskym rozsudkom židovská nadradenosť prestala byt paranoidná nočná mora a začala byt faktom, ktorý je zahrnutý v zákone tak ako vikingská nadradenosť v dánskom práve v starom východnom Anglicku s jedným rozdielom: židovská nadradenosť má náboženský podtón a Vikingovia sa spoliehali iba na svoje meče a psov.

O tomto sa v židovskom svete otvorene diskutuje: “Žijeme v plnom rozkvete dni Mesiáša, oslodobodeni od našich politických nepriateľov a čoskoro budeme oslobodení od diabolských gójov," napísal Uriel Tal.

Pokiaľ kresťania veria, že druhý príchod Krista prinesie úplne nový svet zázrakov, tak židovský pohľad vyjadrený učením Maimonidesa je, že svet v dňoch Mesiáša nebude sa veľmi líšiť od sveta, ktorý sme poznali, s výnimkou triumfu židovskej nadradenosti Gedulath Israel (Hilchoth Teshuva 9:2).

Na týchto základoch bol asi pred rokom založený Sanhedrin, najvyšší židovský náboženský súd na súdenie SVETA, ktorý je vedený rabínom Adinom Steinzaltzom /zd/.

Pred niekoľkými mesiacmi ma priniesli na policajnú stanicu v mojej Jaffe a žiadali moju odpoveď na sťažnosť francúzskej židovskej organizácie LICRA. “Písal si o židovskej nadradenosti a svetovláde?“ pýtal sa ma policajt. “A čo keď som to robil?“ Odpovedal som. „Každú sekundu sa rabíni takto vyjadrujú.“ “Áno, ale oni to vidia v pozitívnom zmysle,“ povedal policajt.

Čiže neexistuje žiadny rozpor o židovskej nadradenosti ale iba o jej vyhodnotení. Ak si myslíš, že je to dobre, tak môžeš byť aj prezidentom USA, ak si myslíš, že je to zle tvoje miesto je v base. Mimochodom židovská nadvláda veľmi tvrdo dopadá na každého, kto si ju odváži spochybniť, tak ako to urobil Irving.

POSTUPNE ooooh…vždy POSTUPNE tak aby sme nenastrašili žabu horúcou vodou ..skrutku pritiahneme.

Židovská spravodlivosť je zaujatá a pyšná! V židovskom práve žid proti gójovi je v práve vždy žid, a to aj v tom prípade keď nie je v práve! Európania budú cítiť nežné milosrdenstvo židov, ktoré doteraz bolo exkluzívnym privilégiom Palestíncov.

Obyčajní židia nebudú potešení s novo-starým poriadkom vecí. Určite na tom niečo je, že židovská spravodlivosť má ako gója menej rada žida, ktorý prestal byt židom. Apostates, ktorý bol žid a ktorý začal uznávať Krista, by mal byť, podľa Maimonidesovho učenia, zavraždený.

Kresťanstvo sa pomaly stratí, iba jeho židovstvo uznávajúce sekty podobne k USA kresťanským sionistom môžu prežiť. Druhí budú stíhaní súdne za ich antisemitizmus a budú zakázaní. Kostoly budú zničené na základe židovských prikázaní. Nemôžu mať dovolené konkurovať s Templom v Jeruzaleme, ktorý bude vybudovaný na ruinách mešity al Aksa. Prebudovanie bude v podstate bezbolestné po prichádzajúcom útoku na Irán moslimovia budú mať iné starosti na mysli. Napríklad ich fyzické prežitie. To ale nie je garantované, oni boli vyhlásení ako “Amalek” a ich masové vykynoženie je náboženská povinnosť židov. Cesta k takejto budúcnosti sa otvorila osudným rozhodnutím Rakúšanov.

Vždy pozerajúci na svet cez veselšiu stránku veci Európania nemusia mať starosti nad smutnými proroctvami Protokolov sionských mudrcov. Vláda sionských mudrcov je už tu …ale nie je to ani z polovice tak zlé ako sme sa obávali… Aspoň zatiaľ nie.

Článek For Whom The Bell Tolls byl publikován na serveru israelshamir.net. Překlad provedl server www.prop.sk, odkud článek přebírám.

Známka 1.0 (hodnotilo 2)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 72 čtenářů částkou 12 448 korun, což je 36 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 3

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 1

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

USA změnily definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku15.09.21 10:06 USA 0

V slovenskom zariadení pre seniorov v okrese Snina ochorela na Covid-19 polovica klientov, dvaja zomreli. VŠETCI BOLI ZAOČKOVANÍ15.09.21 09:58 Slovensko 0

Měnové kurzy

USD
21,65 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,74 Kč
Kanadský dolar
16,96 Kč
Australský dolar
15,73 Kč
Švýcarský frank
23,22 Kč
100 japonských jenů
19,69 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,31 Kč
1 unce stříbra
484,86 Kč
Bitcoin
1 046 477,60 Kč

Poslední aktualizace: 18.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 23 221