Stigmatizace neočkovaných. „Hromadná formační psychóza“

„Jsi zločinec, protože jsi neočkovaný“

Dr. Joseph Mercola

7.1.2022 Komentáře Témata: Očkování, Covid teror 1787 slov

Když vám policista řekne, že jste zločinec jen proto, že nejste očkovaný, víte, že jste se dostali do temné zóny nerozumu. Přesně to se stalo nedávno v Německu. Policista trval na tom, že neočkovaný muž je „vrah“, protože „může někoho nakazit“, a že „není člověk“.

Bizarní hádka byla zveřejněna na Twitteru 12. prosince 2021 (viz výše). V reakci na ni neočkovaný muž policistovi říká, že on je ten, kdo „ztratil veškerou lidskost“. Skutečně. Kdo by si pomyslel, že se někdy dočkáme dne, kdy budou jedinci označováni za „vrahy“ a „nelidi“ jen na základě očkovacího statusu?

Je to více než iracionální. Ale na druhou stranu, šílenství se nepodřizuje rozumu a podle profesora Mattiase Desmeta, belgického psychologa, byl svět skutečně zhypnotizován do stavu masové psychózy.(1)

„Psychóza masové formace“ je vysvětlením, proč Němci ve 30. letech 20. století akceptovali zvěrstva nacistické strany, a je vysvětlením, proč dnes tolik lidí na celém světě podporuje lékařský apartheid a dehumanizaci neočkovaných.

Z tyranie se nelze vyvléknout.

Stigmatizace a dehumanizace neočkovaných je o to iracionálnější, že očkování COVID nezabrání infekci ani šíření viru. Ti, kteří obdrželi jednu, dvě nebo dokonce tři dávky, se STÁLE nakazí, a to dokonce častěji, a šíří ji mezi očkovanými i neočkovanými.

U „plně očkovaných“ populací, izolovaných například na výletních lodích, se již několikrát objevily epidemie, což dokazuje, že očkování nedokáže epidemiím zabránit. Očkovaní COVIDem jsou zjevně stejně „nebezpeční“ a pravděpodobně „zabíjejí“ své bližní jako ti, kteří očkováni nejsou.

Když v obou případech, tedy když se rozhodnete podstoupit očkování nebo ho odmítnout, představujete pro ostatní naprosto stejné riziko, jak může někdo tvrdit, že jedno z nich je nebezpečnější než druhé? Každý, kdo je ještě schopen jasného a vyrovnaného uvažování, vidí, že to nesedí.

Většina zemí bohužel prožívá masovou psychózu bludů. Byly vmanipulovány do víry ve vysoce iracionální absurdity. Stejná psychologická operace fungovala ve 30. letech 20. století, kdy byli Židé, staří a nemohoucí lidé a mentálně a fyzicky postižení dehumanizováni a obviňováni jako nositelé nemocí a dalších společenských neduhů.

V krátkém videu nahoře popisuje Marian Turski, který přežil Osvětim a jemuž je nyní 94 let, postupnou dehumanizaci a ostrakizaci, k níž docházelo v nacistickém Německu a která nakonec vyústila v holocaust. Nyní stojíme znovu před stejným rozcestím. Mnozí, stejně jako německý policista, volí dobře vyšlapanou cestu opakující se historie.

Stigmatizace neočkovaných je neoprávněná

20. listopadu 2021 zveřejnil časopis The Lancet dopis Guntera Kampfa s názvem „COVID-19: Stigmatizace neočkovaných není oprávněná.“ (2) „V USA a Německu používají vysoce postavení úředníci termín pandemie neočkovaných, čímž naznačují, že lidé, kteří byli očkováni, nejsou v epidemiologii COVID-19 relevantní,“ píše Kampf.

Dodává však, že „přibývá důkazů, že očkovaní jedinci mají i nadále významnou roli v přenosu.“ Dále cituje statistiky z Massachusetts, kde bylo během července 2021 zjištěno 469 nových případů COVID-19. Z nich 346 (74 %) bylo buď plně, nebo částečně očkovaných a 274 (79 %) bylo symptomatických.

Prahové hodnoty cyklů použité při testování PCR byly také podobně nízké bez ohledu na stav COVID (medián 22,8 cyklů, což minimalizuje riziko falešně pozitivních výsledků), „což ukazuje na vysokou virovou nálož i u osob, které byly plně očkovány,“ poznamenává Kampf. Tyto údaje jsou jasným důkazem toho, že očkování COVID nemůže pandemii ukončit a ve skutečnosti může bránit jejímu přirozenému vymízení. Kampf pokračuje:(3)

„V USA bylo do 30. dubna 2021 hlášeno celkem 10 262 případů COVID-19 u očkovaných osob, z nichž 2725 (26,6 %) bylo asymptomatických, 995 (9,7 %) bylo hospitalizováno a 160 (1,6 %) zemřelo. V Německu bylo 55,4 % symptomatických případů COVID-19 u pacientů ve věku 60 let a starších u plně očkovaných osob a tento podíl se každý týden zvyšuje.

V německém Münsteru se nové případy COVID-19 vyskytly nejméně u 85 (22 %) z 380 osob, které byly plně očkovány nebo se z COVID-19 zotavily a které navštívily noční klub.

U očkovaných osob je riziko závažného onemocnění nižší, ale stále jsou relevantní součástí pandemie. Je proto nesprávné a nebezpečné hovořit o pandemii neočkovaných.

Historicky si USA i Německo přivodily negativní zkušenosti stigmatizací části obyvatelstva kvůli jejich barvě pleti nebo náboženství.

Vyzývám vysoce postavené úředníky a vědce, aby přestali s nevhodnou stigmatizací neočkovaných lidí, mezi něž patří naši pacienti, kolegové a další spoluobčané, a aby vynaložili další úsilí na sjednocení společnosti.“

Dnes člověk, zítra ne člověk

Je důležité si uvědomit, že z této tyranie se nelze vymanit. Pokud se rozhodnete podstoupit očkování COVID, protože nechcete být stigmatizováni, počítejte s tím, že vašemu podřizování se budoucím posilovacím injekcím nebude konec, ať už to vás nebo vaši rodinu bude stát cokoli.

V krátké době - maximálně za několik měsíců - budete náhle a svévolně opět považováni za neočkovanou hrozbu pro společnost, přestože jste již jednu, dvě nebo tři smrtící injekce dostali.

Na ničem z toho nezáleží. Za poslušnost v minulosti nedostanete žádné body. Po šesti měsících od druhé nebo třetí dávky se váš status změní ze zelené na červenou, z člověka na ne-člověka, doslova přes noc. Jste opět „neočkovaní“, dokud nebo pokud nedostanete další posilovací dávku. Tento cyklus bude pokračovat, dokud nezemřete. Jste ve hře? Chcete takto strávit zbytek života?

Injekce proti covidu udržují „pandemii“ v chodu

Více než 80 studií potvrdilo, že přirozená imunita proti COVID-19 je stejná nebo lepší než imunita získaná očkováním.(4) To je v souladu s uznávanými poznatky lékařské vědy, takže to není žádné překvapení. Je to tak, jak to má být.

Poprvé v novodobé historii medicíny se však ukazuje, že přirozená imunita nemá pro společnost žádný přínos. A co hůř, lidé s přirozenou imunitou jsou označováni za nebezpečné a za to, že se nenechají očkovat, jsou odstrkováni a dokonce vyhazováni z práce.

Zdravotnické úřady nyní tvrdí, že pouze očkovaní jsou chráněni a mohou chránit ostatní, ačkoli právě ti, kteří mají přirozenou imunitu, jsou nejvíce chráněni a nepředstavují riziko pro ostatní.

Skutečnost a pravda je však taková, že přirozená imunita je dlouhodobá, chrání před všemi variantami a nepřispívá ke vzniku nových mutací. Totéž nelze říci o očkování COVID. Nyní máme jasné důkazy o tom, že očkování poskytuje ochranu maximálně šest měsíců, poté relativní snížení rizika klesá na nulu.

Jako jeden z mnoha příkladů lze uvést švédskou studii(5) zveřejněnou 25. října 2021, která zjistila, že očkování sice zpočátku snižovalo riziko hospitalizace, ale jeho účinnost rychle klesala.

  • Účinnost injekce společnosti Pfizer se snížila z 92 % v 15. až 30. den, na 47 % ve 121. až 180. den a na nulu od 201. dne.
  • Podobnou trajektorii měla Moderna, jejíž účinnost byla od 181. dne odhadována na 59 %.
  • Injekce od společnosti AstraZeneca měla zpočátku nižší účinnost, slábla rychleji než injekce mRNA a od 121. dne již neměla žádnou zjistitelnou účinnost.

O této a dalších studiích, které ukazují na slábnoucí imunitu, jsme hovořili v rozhovoru pro New England Journal of Medicine z 9. prosince 2021.(6) Jak bylo uvedeno v tomto rozhovoru, varianta Delta, která se výrazně liší od původního kmene SARS-CoV-2, může infikovat plně očkované osoby a její nakažlivost se časem zvyšuje, protože účinnost očkování rychle slábne.

Kromě klesající účinnosti nutí vakcína virus k tomu, aby mutoval i v rámci „očkovaných“ populací, vytváří si schopnost obcházet očkování COVID. Stručně řečeno, karta se obrací proti těm, kteří se spoléhají na to, že je očkování COVID ochrání. Z dlouhodobého hlediska je to beznadějná situace, protože se nemůžeme očkovat proti endemii přípravkem, který nezabrání nákaze a šíření, ale naopak ho podporuje!

Je smutné, že časopis NEJM místo toho, aby propagoval vědu, se drží linie oficiálního mainstreamového vyprávění a naznačuje, že řešením jsou posilující dávky. V redakci by to měli vědět lépe, což vyvolává podezření, že jejich klinický úsudek pravděpodobně ovlivňuje střet zájmů.(7)

Lindsey Badenová, jedna z členek redakce, obdržela granty od National Institutes of Health, Gates Foundation a Wellcome Trust - tří institucí, které více či méně otevřeně podporují lékařskou tyranii a totalitní vládu policejního státu založeného na biologické bezpečnosti.

Závažnost naší situace

Ve výše uvedeném videu Dr. Chris Martenson v rozhovoru s Desmetem hovoří o závažnosti naší situace a ukazuje, že její kořeny tkví v hrubém sebedestruktivním psychiatrickém stavu, který umožňuje rozkvět totalitarismu.

Podle Desmeta se zdá, že psychóza masové formace je nyní tak rozšířená, že globální totalita může být nevyhnutelná. Věří, že převezme vládu, jak to již vidíme v řadě zemí.

Německý policista odsuzující lidskost neočkovaných je zářným příkladem propagandy vymývání mozků, která podporuje a posiluje totalitní stát a umožňuje páchat nepředstavitelná zvěrstva za bílého dne. Otázkou je, co můžeme udělat, abychom omezili škody?

V první řadě musíme i nadále poskytovat pravdivé a přesné informace, abychom vyvrátili falešná obvinění. Někteří, kteří ještě nejsou zcela zhypnotizováni, mohou být stále směrováni zpět k příčetnosti. Mluvit nahlas může také pomoci omezit zvěrstva, která si totalitní režim troufá provádět, protože v totalitě zvěrstva a zločiny proti lidskosti rostou s tím, jak klesá hlas nesouhlasu.

Narativy o strachu z viru můžeme také nahradit narativy, které zdůrazňují ještě větší strach - strach z totality. Ten je pro vás a vaše děti daleko větší hrozbou. Zkuste apelovat na paměť lidí. Připomeňte jim svobody, se kterými vyrůstali. Opravdu chtějí být zodpovědní za to, že svým dětem zanechají nulovou svobodu myslet a jednat za sebe?

Také se spojte s dalšími nespokojenci do větších skupin. To dává skupině, která není zcela zhypnotizovaná, ale příliš se bojí jít proti proudu, alternativu proti cestě s totalitáři.

Nakonec začněte ve svých místních komunitách budovat paralelní struktury, které se budou zabývat čtyřmi základními podmínkami, které umožnily vznik hromadné psychózy, a to špatnými sociálními vazbami, nedostatkem smyslu života, volně se šířící úzkostí a nespokojeností a volně se šířící frustrací a agresí. (Nesmysl. První příčinou je hloupost, druhou pohodlí, třetí strach, nedostatek odvahy. Poznámka editora)

Paralelní struktura je jakýkoli druh podnikání, organizace, technologie, hnutí nebo tvůrčího úsilí, které zapadá do totalitní společnosti a zároveň se jí morálně vymyká. Jakmile se vytvoří dostatečný počet paralelních struktur, vznikne paralelní kultura, která funguje jako útočiště zdravého rozumu v totalitním světě.

Přestavbou společnosti, počínaje na lokální úrovni, na společnost, kde se lidé cítí propojeni a oceňováni, se nahlodají a nakonec zaniknou základní psychologické podmínky totalitarismu. To je velká výzva, před kterou všichni stojíme.

Odkazy

(1) YouTube Mattias Desmet on Our Grave Situation December 2, 2021
(2), (3) The Lancet November 20, 2021; 398(10314): 1871
(4) The Burning Platform October 21, 2021
(5) Lancet Preprints October 25, 2021
(6) NEJM 2021; 385:e99
(7) NEJM Conflict of Interest Statements

Známka 1.1 (hodnotilo 112)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

52

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 82 čtenářů částkou 18 174 korun, což je 52 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Už se to láme. Britský časopis si stěžuje na cenzuru FB a Novinky.cz to uveřejnily21.01.22 11:22 Británie 0

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR21.01.22 10:03 Česká republika 0

Rusko chce zakázat těžbu krypta a omezit transakce20.01.22 17:18 Rusko 4

Pfizer od roku 2020 vydělal "asi 36 miliard dolarů", potvrzuje generální ředitel Albert Bourla20.01.22 16:18 Neurčeno 0

Studená sprcha pro Ukrajinu: Podle Bidena je členství Kyjeva v NATO v brzké době nepravděpodobné20.01.22 15:22 USA 1

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 4

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
24,31 Kč
Libra
29,18 Kč
Kanadský dolar
17,14 Kč
Australský dolar
15,43 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
18,87 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
5,37 Kč
100 maď. forintů
6,79 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
27,95 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 530,22 Kč
1 unce stříbra
524,78 Kč
Bitcoin
835 608,06 Kč

Poslední aktualizace: 21.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 148