COVID-19: Pandemie? Nebo kult?

Michael J. Talmo

25.10.2021 Komentáře Témata: Covid teror 3882 slov

Pro drtivou většinu lidí je COVID-19 náboženstvím. Na základě víry slepě přijímají, že SARS-CoV-2 je virus, který způsobuje COVID-19. Na základě víry věří, že testy PCR, antigenu a protilátek COVID-19 jsou přesné. Na základě víry věří, že vakcíny využívající experimentální technologii mRNA, která nebyla nikdy předtím použita na lidech a která byla vyvinuta za méně než rok namísto obvyklých 5 až 10 let na vyhodnocení dlouhodobých účinků na zdraví lidí, jsou bezpečné a účinné.

Věří, že je ochrání drakonická opatření, jako jsou mandáty pro masky a globální výluky, které zničily životy, ekonomiky a pošlapaly staletí ceněné občanské svobody. Na základě víry věří, že jim lékaři, vědci, politici, úředníci z oblasti veřejného zdraví a mainstreamová média říkají o COVID-19 pravdu.

Důvěra v sebe sama je jedna věc. Ale důvěřovat nějaké instituci, jako je Světová zdravotnická organizace, nebo nějakému člověku, protože je to lékař, vědec, prezident, král, královna, premiér, guvernér, starosta nebo celebrita, znamená vzdát se své moci.

Vezměte si tato fakta:

Uzamčení nefunguje

V lednu 2020 přinesla CNN následující prohlášení Anthonyho Fauciho, ředitele NIAD (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), týkající se výluk: Nedokážu si představit, že bychom uzavřeli New York nebo Los Angeles...", řekl Fauci: "To je něco, co bychom ve Spojených státech nemohli udělat. Fauci dále uvedl, že účinnost uzavírek "...je opravdu diskutabilní, protože historicky, když se věci uzavřou, nemá to velký efekt."

Fauciho tehdejší prohlášení bylo na rozdíl od jeho pozdějších výpadů založeno na vědeckých poznatcích. Například v článku z ledna 2020 NPR informovala o "používání - a zneužívání - karantén v průběhu věků". Mezi mnoha uváděnými příklady byla i epidemie eboly v Libérii a Sieře Leone v roce 2014.

Libérie se rozhodla izolovat jednu čtvrť na 21 dní, což kvůli protestům veřejnosti trvalo jen 10 dní. Sierra Leone nařídila třídenní karanténu nebo zákaz pobytu doma. Lékaři bez hranic, kteří sehráli důležitou roli v boji proti ebole, se k těmto akcím vyjádřili takto:

"Z našich zkušeností vyplývá, že uzavírky a karantény nepomáhají ebolu zvládnout, protože ve výsledku zahání lidi do ústraní a ohrožují důvěru mezi lidmi a poskytovateli zdravotní péče."

V květnu 2020 vyšel článek v AIER (AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH), který informoval o tom, o čem v únoru 2006 psaly New York Times. Vláda USA pod vedením George W. Bushe se rozhodla vzkřísit autoritářské strategie pro kontrolu pandemií, o čemž 5. dubna 2020 informovaly ABC News: "...vytvořily základ pro národní reakci na pandemii koronaviru, která právě probíhá".

Bushovu hloupou strategii vymyslelo několik programátorů a malá skupina byrokratů z oblasti veřejného zdraví. Naštěstí pro nás se dostala na vedlejší kolej kvůli jiným krizím, které zinscenovala jeho nekompetentní a zkorumpovaná administrativa.

V reakci na Bushův pandemický plán přijal Dr. Donald A. Henderson (1928-2016), bývalý děkan Johns Hopkins School of Public Health, spolu s dalšími třemi odborníky okamžité opatření. Napsali vědeckou práci s názvem: "Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza" (Opatření ke zmírnění nákazy při kontrole pandemické chřipky), která byla publikována v časopise BIOSECURITY AND BIOTERRORISM a v níž se jednoznačně uvádí, že neexistuje žádný důvod pro sociální distancování, zákaz společenských setkání, uzavírání škol, masky a karanténu velkých skupin lidí a že taková opatření by měla vážné a značné negativní důsledky. Jejich závěr:

"Zkušenosti ukazují, že komunity, které čelí epidemiím nebo jiným nepříznivým událostem, reagují nejlépe a s nejmenšími obavami, pokud je co nejméně narušeno běžné sociální fungování komunity."

Výše uvedená zjištění potvrzuje řada nedávných studií, například zde, zde a zde.

Toto je další:

EClinical Medicine (publikoval The Lancet) studie z července 2020: "Analýza na úrovni jednotlivých zemí měřící dopad vládních opatření, připravenosti země a socioekonomických faktorů na úmrtnost na COVID-19 a související zdravotní výsledky".

Výsledky: "Vládní opatření, jako je uzavření hranic, úplné uzavření a vysoká míra testování COVID-19, nebyla spojena se statisticky významným snížením počtu kritických případů nebo celkové úmrtnosti."

Masky nefungují

Chirurgické masky se používají od konce 90. let 19. století a na operačních sálech zabraňují vniknutí kapek z úst a nosu chirurga do otevřené rány pacienta. Chrání také tým na operačním sále před výstřiky tělních tekutin z ran pacienta. Operační sál je kontrolované sterilní prostředí. Teplota a vlhkost jsou nastaveny tak, aby byl zajištěn maximální komfort a možnost dýchání s nasazenými maskami.

Masky N95 nebo respirátory byly původně navrženy pro průmyslové použití. Používali je stavební dělníci, horníci a malíři. Nakonec se začaly používat v klinických zařízeních původně na ochranu před tuberkulózou, což je bakteriální onemocnění.

Masky N95 ani chirurgické masky nebyly navrženy pro ochranu před viry. Dokonce i na většině krabiček, v nichž jsou masky dodávány, je uvedeno, že vás neochrání před COVID-19 ani jinými viry. Přesto nám je navzdory tomu, co se píše na krabičce, říkají, abychom je nosili.

Existují dva druhy vědeckého výzkumu: observační a experimentální.

Pozorovací věda, která zahrnuje statistické korelace nebo epidemiologii, matematické počítačové modely, dotazování se lidí, jak se cítí za určitých podmínek atd., se dá shrnout do jednoho slova: spekulace.

Experimentální věda, v níž se testuje, měří a zkoumá skutečná věc, například randomizované kontrolované projekty, testování toho, co se děje v těle člověka, když něco nosí nebo dělá, testování léku, doplňku stravy nebo skutečného zařízení, aby se zjistilo, jak dobře funguje, se dá shrnout jedním slovem: ověřování.

Většina důkazů o tom, že masky fungují, jsou pozorovací studie, které jsou slabou vědeckou praxí. A vybírají si z údajů selektivně, protože existuje také spousta pozorovacích studií, které ukazují, že masky proti virovým onemocněním nefungují. Jediné, co tento typ epidemiologických studií ukazuje, jsou korelace mezi maskami a počtem případů COVID-19, hospitalizací a úmrtí. Korelace však nedokazuje příčinnou souvislost.

Dalším typem slabých vědeckých poznatků jsou mechanistické studie, které ukazují procento kapiček dýchacích cest, které různé typy masek zastaví. To nic neznamená, pokud se netestují skutečné virové nebo aerosolové částice, protože jak uvádí studie z roku 2006 publikovaná v časopise American Journal of Infection Control, studie z června 2020 publikovaná v časopise AIP physics and Fluids a studie CDC z února 2021 o dvojitém maskování, spousta infekčních virových nebo potenciálně infekčních aerosolových částic bude stále procházet kolem a skrz jakýkoli typ masky. Prokazuje to i studie Wageningenské univerzity v Nizozemsku z roku 2009. Tvrzení, že masky jsou účinné na 80 %, 90 % nebo dokonce 99 %, tedy ve skutečnosti říká, že jsou účinné na 0 %.

Sečteno a podtrženo: jediné studie, na kterých skutečně záleží, jsou randomizované kontrolované studie (RCT) s ověřenými výsledky, které testují masky na lidech. A všechny RCT, které kdy byly provedeny za posledních 75 let, prokázaly, že masky N95, chirurgické masky a látkové masky jsou proti virovým onemocněním nepoužitelné. Dr. Denis Rancourt, PhD. to nejlépe shrnul ve své studii na ResearchGate: "Masky nefungují." (Strana 4)

"Žádná studie RCT s ověřeným výsledkem neprokázala přínos nošení masky nebo respirátoru pro HCW" (zdravotnické pracovníky) "nebo členy komunity v domácnostech. Žádná taková studie neexistuje. Neexistují žádné výjimky."

Existuje také řada studií, které ukazují, že nošení masky není maličkost. Masky jsou mimořádně škodlivé pro zdraví v mnoha ohledech. A opravdu potřebujete vědu, aby vám řekla, že váš nos a ústa nebyly určeny k tomu, abyste si je ucpávali?

Masky způsobují nedostatek kyslíku a zvyšují hladinu CO2 v krvi tím, že nutí nositele vdechovat vlastní toxiny, které vydechuje. To poškozuje tkáně a vnitřní orgány a oslabuje imunitní systém. Masky shromažďují a jsou živnou půdou pro nejrůznější patogenní mikroby, protože vytvářejí teplé vlhké prostředí na obličeji a sucho v ústech, což podporuje růst bakterií, které způsobují parodontální onemocnění, jako je zubní kaz a zánět dásní, což zvyšuje riziko infarktu a mrtvice. Zubaři tomu říkají ústní maska. Masky obsahují nanoplastové částice, které mohou být vdechnuty hluboko do plic. Stále více důkazů ukazuje, že tyto částice mohou být škodlivé. Zbavování těla kyslíku také zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Masky také způsobují poškození obličeje (WHO "Interim Guidance" str. 4 a 8).

Loni v září guvernér PA Tom Wolf a zákonodárkyně Wendy Ullmanová na tiskové konferenci zapomněli, že je zapnutý mikrofon na pódiu, a přiznali, že masky jsou "politické divadlo". A ještě se tomu smáli. Kolik dalších vládních úředníků se nám asi směje za našimi zády?

Většina lidí bohužel neví, že si z nich někdo dělá legraci, a bude dál chodit s maskami na tváři a hlavou v zadku, dokud jim hlas autority neřekne, aby to nedělali.

Vakcíny proti COVID-19 nezabraňují vzniku COVID-19 a mohou být nebezpečné

Účelem vakcíny je zabránit tomu, aby se člověk nakazil nemocí, proti které je očkován, a tím zabránit tomu, aby nakazil ostatní. Neustále slýcháme mantru, že je třeba očkovat co nejvíce lidí, aby se dosáhlo "stádové imunity". Je tu jen jeden problém: vakcíny COVID-19 nezabraňují nákaze ani přenosu viru SARS-CoV-2. Jinými slovy, COVID-19 můžete dostat, i když se necháte očkovat. Hugh! Co říkáte?

V článku z října 2020 Peter Doshi, zástupce šéfredaktora časopisu British Medical Journal, jednoho z nejuznávanějších odborných lékařských časopisů na světě, uvedl, že Tal Zaks, hlavní lékař společnosti Moderna, vysvětlil následující informace o testech vakcíny ve třetí fázi, zda jejich vakcína zabrání tomu, aby se lidé navzájem nakazili virem COVID-19:

"Naše studie neprokáže prevenci přenosu. Protože k tomu je třeba provádět stěry dvakrát týdně po velmi dlouhou dobu, a to se stává provozně neúnosné."

Anthony Fauci v říjnu loňského roku v rozhovoru pro Yahoo Finance na All Markets Summitu zopakoval Zaksova slova, když vysvětlil, že "časné vakcíny proti COVID-19 pouze zabrání příznakům, nikoliv zablokují virus".

Dr. Paul Offit, ředitel vzdělávacího centra pro vakcíny v Dětské nemocnici ve Filadelfii a spoluvynálezce vakcíny proti rotavirům, v rozhovoru pro NPR uvedl, že "...jeden z 20 lidí, kteří se nechají očkovat, může přesto dostat středně těžkou až těžkou infekci."

V rozhovoru z března 2021 (poslední strana) Offit také uvedl, že masky a společenský odstup považuje za účinnější než vakcíny. Offit nicméně jednu z vakcín COVID-19 dostal.

V lednu 2021 vyšel článek v Healthline News, který uvádí, že vzhledem k tomu, že se COVID-19 může šířit a rozvinout i po očkování, odborníci jako Fauci a CDC (Centers for Disease Control and Prevention) jim říkají, že stále musí nosit masky, často si mýt ruce a dodržovat sociální odstup. Někteří odborníci citovaní v článku skutečně doporučili lidem, kteří se nechali očkovat, aby se chovali, jako by vakcínu nikdy nedostali.

Omluvte mě, že jsem se choval jako hnidopich. Nechci nikomu kazit radost. Ale jaký má smysl nechat se očkovat vakcínou, která vás neočkuje???

A co to znamená, když nám říkají, že vakcíny COVID-19 jsou vysoce účinné? Článek navazující na zprávu Petera Doshiho, rovněž v British Medical Journal, poukazuje na to, že žádná ze studií vakcíny COVID-19 není zaměřena na zjišťování snížení závažných následků, jako jsou hospitalizace, využití intenzivní péče nebo úmrtí. Hodnotí se pouze mírná, nikoliv závažná onemocnění. Článek také poukazuje na to, že starší křehcí lidé jsou ve studiích s vakcínami zastoupeni v mnohem menší míře, což neposkytuje žádný podklad pro to, že vakcíny sníží počet hospitalizací nebo úmrtí, protože právě u této skupiny je největší pravděpodobnost úmrtí. Ze zkoušek byly rovněž z velké části vyloučeny děti, těhotné ženy a osoby se sníženou imunitou.

Velkým problémem používaných vakcín COVID-19 od společností Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson atd. je to, že nelze zjistit, jaké budou jejich dlouhodobé vedlejší účinky, a dokonce ani to, kolik lidí po jejich užití utrpí trvalé poškození a zemře.

Článek v New York Times z 12. února 2021 uvádí, že systém sledování bezpečnosti, který má monitorovat případné nebezpečné reakce na vakcíny COVID-19, "nebude podle řady federálních zdravotnických odborníků schopen analyzovat bezpečnostní údaje po dobu několika týdnů nebo měsíců" a že "federální regulační orgány prozatím spoléhají na mozaiku stávajících programů, které jsou, jak uznávají, nedostatečné."

Podle VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), národního systému sledování bezpečnosti vakcín, který provozují CDC a FDA a který sleduje zranění a úmrtí způsobená vakcínami, bylo k 19. 3. 2021 zaznamenáno 44 606 nežádoucích příhod, z toho 2 050 úmrtí po injekcích vakcín COVID-19. Na své domovské stránce VAERS vysvětluje, že se jedná o pasivní systém hlášení, který se spoléhá na to, že jednotlivci budou zasílat hlášení o svých zkušenostech CDC a FDA. Není určen k určení, zda vakcína způsobila zdravotní problém.

Zprávy o zraněních a úmrtích způsobených vakcínami COVID jsou hlášeny z celého světa. Například loni v březnu deník The Sun informoval, že 21 zemí, Itálie, Německo, Francie, Slovinsko, Kypr, Norsko, Švédsko, Dánsko, Island, Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko, Lucembursko, Irsko, Estonsko, Lotyšsko, Bulharsko, Rakousko, Litva, Bulharsko, Rumunsko a Thajsko pozastavilo používání vakcíny Oxford AstraZeneca kvůli zprávám o tom, že se u lidí několik dní nebo týdnů po očkování objevily závažné krevní sraženiny.

Společnosti vyrábějící vakcíny jsou zproštěny odpovědnosti za případná zranění nebo úmrtí způsobená jejich vakcínami. Místo toho musí oběti podat žádost buď u VICP (Národní program odškodnění za újmu způsobenou očkováním), nebo u CICP (Program odškodnění za újmu způsobenou protiopatřeními), který se zabývá pandemiemi. Jinými slovy, my, daňoví poplatníci, musíme zaplatit účet za všechny nepořádky způsobené výrobci vakcín. A jak uvedla CNBC v březnu loňského roku, CICP odmítá více než 90 % podaných žádostí. Takže hodně štěstí při vymáhání. VICP, který byl zřízen v roce 1986, zamítá přibližně dvě třetiny všech nároků (uvedeno v časopise Science Magazine 2017). Myslím, že je načase s touto praxí skoncovat a pohnat společnosti vyrábějící vakcíny k zodpovědnosti za své jednání nejen finanční, ale i trestní.

Dalším problémem vakcín COVID-19 jsou mutace. Dne 30. března 2021 přinesla CNBC zprávu, že podle odborníků z 28 zemí by mutace koronavirů mohly do roka učinit současné vakcíny neúčinnými. Tvrdí, že jediným způsobem, jak tomu čelit, je co nejrychleji očkovat všechny. Článek však poukazuje na to, že již existují zmutované kmeny, takže příslovečná kočka je venku z pytle.

Viry stejně přirozeně mutují a podle zprávy z února 2020 v odborném časopise Nature se jich není třeba obávat ani v případě SARS-CoV-2. Protože, jak se v článku vysvětluje, takové mutace "zřídkakdy dramaticky ovlivní propuknutí nemoci" a pravděpodobně nepovedou k většímu počtu úmrtí, takže "strašidlo" "super zabijáckého viru" je neopodstatněné. A protože článek také poukazuje na to, že mutace v RNA koronavirech virů se hromadí během každého kopírovacího cyklu a mohou se objevit během několika hodin u jednoho infikovaného hostitele, není třeba co nejrychleji očkovat celý svět. Článek však vysvětluje, že vzhledem k tomu, že slovo mutace vyvolává sci-fi modely zkázy a zmaru, "není překvapivé, že během skutečné epidemie mají novináři a vědci někdy sklon čerpat z těchto fiktivních názorů".

Doktor Kamran Abbassi, výkonný redaktor časopisu British Medical Journal, v úvodníku z 13. 11. 2020 vysvětlil, že novináři a vědci spíše čerpají z něčeho jiného:

"Věda je potlačována kvůli politickým a finančním ziskům. Covid-19 rozpoutal stav korupce ve velkém měřítku, který je škodlivý pro veřejné zdraví. Za tuto oportunistickou zpronevěru jsou zodpovědní politici a průmysl. Stejně tak vědci a zdravotničtí odborníci. Pandemie odhalila, jak lze v případě nouze manipulovat s lékařsko-politickým komplexem... V celosvětovém měřítku jsou lidé, politika a veřejné zakázky korumpovány politickými a obchodními záměry."

Dr. Abbassi dále vysvětlil:

"Reakce Spojeného království na pandemii se příliš spoléhá na vědce a další vládní úředníky se znepokojivými konkurenčními zájmy, včetně podílů ve společnostech, které vyrábějí diagnostické testy, léčbu a vakcíny proti kovidu 19. Vládní zmocněnci mohou ignorovat nebo vybírat vědecké poznatky - což je další forma zneužití - a dopouštět se protisoutěžních praktik, které zvýhodňují jejich vlastní produkty a produkty jejich přátel a spolupracovníků."

Na závěr uvedl:

"Politizace vědy byla s nadšením používána nejhoršími autokraty a diktátory v dějinách a dnes je běžná i v demokraciích. Lékařsko-politický komplex směřuje k potlačování vědy za účelem zvelebování a obohacování těch, kteří jsou u moci. A jak se mocní stávají úspěšnějšími, bohatšími a stále více opojenými mocí, nepohodlné pravdy vědy jsou potlačovány. Když je dobrá věda potlačována, lidé umírají."

Nelogičnost toho všeho

Nic z toho, co nám bylo řečeno o COVID-19, nedává smysl.

Dozvídáme se, že chřipka prakticky zmizela, což se přičítá maskám a sociálnímu odstupu. Biden, Fauci a ředitelka CDC Rochelle Walenskyová se však dušují, že případů COVID-19 opět přibývá v 21 státech, mezi nimiž jsou i New York, New Jersey a Michigan, které mají jedny z nejpřísnějších povinností nosit masky, jež platí již rok. Ale od té doby, co se Texas zbavil svého mandátu k používání masek, počet případů COVID-19 klesl a nezvyšuje se. Jak se to dá vysvětlit?

V případě chřipky použijme Occamovu břitvu neboli nejjednodušší logické vysvětlení. COVID-19 má stejné příznaky jako chřipka. Pouze na základě příznaků tedy nelze určit, o kterou se jedná. Chřipka je tedy přeznačována na COVID-19 spolu se zápalem plic, bronchitidou, dalšími koronaviry a spoustou dalších nemocí, které se používají k hrubému nafouknutí počtu úmrtí. Na webových stránkách CDC (viz "Comorbidities and other conditions") se ve skutečnosti přiznává, že pouze 6 % všech úmrtí na COVID-19 bylo způsobeno COVID-19 a že v průměru všechna ostatní úmrtí měla "4,0 dalších onemocnění nebo příčin na jedno úmrtí".

Celá tato hysterie kolem nárůstu případů COVID je založena především na PCR testech, které lze zmanipulovat úpravou cyklů. Anthony Fauci na loňské panelové diskusi vysvětlil, že provedení PCR testu při 35 a více cyklech vede k falešně pozitivním výsledkům. Přesto se na webových stránkách FDA (viz strana 36) uvádí, že testy PCR se provádějí při 40 cyklech. Nemocnice Yale New Haven na straně 4 své zprávy rovněž upozorňuje, že PCR testy se obvykle provádějí při 40 cyklech a že použitá prahová hodnota cyklů "není nikdy uvedena ve výsledcích zasílaných lékařům".

Tady je šikovný experiment, který bych si přál, aby někdo udělal. Jelikož je nemožné rozlišit COVID-19 od chřipky pouze na základě příznaků (CDC web v sekci "Jak poznám, že mám chřipku?"), vezměte několik tisíc lidí, kteří mají pozitivní test na COVID-19, a otestujte je také na chřipku. Pokud bude vysoké procento z nich pozitivní na obě onemocnění, jak se pozná, kdo má co? Protože v rozporu s tím, co se píše na jedné webové stránce CDC, že COVID-19 "zřejmě u některých lidí způsobuje závažnější onemocnění", se na jiné webové stránce CDC píše, že chřipka může také způsobit nejrůznější zdravotní komplikace včetně poškození srdce, plic a ledvin. Jinými slovy, vše, co může způsobit COVID-19, může způsobit i chřipka, protože COVID-19 je chřipka.

Lidský stav

Proč většina mých spoluobčanů není schopna pochopit, že jsou podváděni bez ohledu na to, kolikrát jim jejich vlády lhaly? To je jednoduché! Lidé mají potíže vidět pravdu, protože lidský mozek se vyvinul tak, aby spíše reagoval než racionálně uvažoval. Je to proto, že lidé jsou zvířata, jako živočichové, savci, primáti, a konkrétně: opice. To není urážka - je to biologický fakt. Jedná se o základy taxonomie, vědy o identifikaci a klasifikaci všech forem života. A my jsme zařazeni mezi opice.

To, že jsme opice, máme v DNA. Genom všech lidoopů, šimpanzů, goril, orangutanů atd. je tvořen 48 chromozomy. Ale my lidé máme 46 chromozomů. Jak tedy vysvětlil profesor Kenneth R. Miller, pokud jsme skutečně lidoopi, kteří pocházejí ze stejných společných předků, museli jsme mít kdysi v minulosti také 48 chromozomů. A to jsme měli. Odpověď poskytuje chromozom 2. Na koncích každého chromozomu máme telomery. Tyto koncové čepičky chrání naše chromozomy a zabraňují jejich splynutí s jinými chromozomy. Ale chromozom 2 má kromě telomer na svých koncích také telomery ve svém středu, které vznikly splynutím dvou primátích chromozomů.

Bible také učí, že jsme zvířata. V Genesis 1:24 jsou zvířata nazývána stvořeními, zatímco v Genesis 2:7 jsou lidé nazýváni dušemi. V hebrejském originále, který vznikl dávno před vznikem češtiny, se však takové rozlišení neuvádí. Jak slovo tvor, tak slovo duše jsou přeloženy ze stejného hebrejského slova nefeš.

Hlavní zbraní, která je používána k tomu, aby nás přiměla přijmout příběh COVID-19, je strach. Podřízení se je strach. Vystrašené zvíře je nebezpečné zvíře. Stejně jako všechny opice jsme teritoriální společenská zvířata. Každý, kdo nepřijímá narativ strachu a vzdává hold mikrobiálnímu hobgoblinovi tím, že nosí masku, nechává se očkovat a účastní se dalších zbytečných rituálů, je outsider, nepřítel.

Dr. Richard Carrier, PhD, historik, na své přednášce v roce 2011 vysvětlil, jak moc je naše myšlení v nepořádku. Hovořil o studiích, v nichž předávali dvěma kontrolním skupinám identické zprávy, jednu s narativem strachu a druhou bez něj. Mnohem větší procento lidí ve skupině s narativem strachu zprávě uvěřilo. Strach potlačuje schopnost kritického myšlení. Náš mozek je pevně nastaven tak, že děsivé informace jsou důležité a je třeba jim věřit.

Carrier dále vysvětloval, že jsme uzpůsobeni k tomu, abychom nadměrně rozpoznávali nebezpečí, protože v primitivním světě je pravděpodobnost, že nás zabije nedostatečné rozpoznání nebezpečí, vyšší. Přílišná víra v nebezpečné věci, jako že šustění v křoví může být dravec místo větru, pomáhala našim primitivním předkům přežít. Jedná se o projev jednoho z mnoha našich kognitivních zkreslení zvaného "detekce agenta", které způsobuje, že věcem, které se ve světě dějí, přisuzujeme příliš mnoho dějů. Přesvědčení, že všechno se děje z nějakého důvodu, křičení na kus nábytku, když do něj narazíte, děti mluvící se svými hračkami, jako by byly živé, jsou příklady detekce agenta.

Všechny kognitivní předsudky narušují naše myšlení a způsobují, že věříme iracionálním věcem a děláme špatná rozhodnutí. To, že jsme uzpůsobeni k tomu, abychom příliš rozpoznávali nebezpečí, vždy usnadňovalo náboženství, politice, médiím a korporacím manipulovat s námi pomocí strachu - před čímž se musíme mít vždy na pozoru.

Náš nejbližší příbuzný, šimpanz, s nímž sdílíme 99 procent DNA, může být empatický, v případě potřeby poskytnout pomoc i člověku a respektovat starší, nebo může být bezohledný a brutální. Mohou být sériovými vrahy, válčit mezi sebou, znásilňovat a bít své partnery a lovit a pojídat jiné opice tak, že je roztrhají a syrové snědí. Dokonce sežerou i jiné šimpanze. Stejné je to i s námi lidmi, přestože mozkovna našeho mozku je větší a složitější. V této fázi našeho vývoje se dokážeme jak milovat a živit, tak se navzájem kořistit a ničit.

Je důležité si uvědomit, že je rozdíl mezi tím, když něco víte, a tím, když věříte, že něco víte. Dr. Carrier vysvětlil, že váš mozek se nejprve rozhoduje z emocionálních důvodů, například ze strachu, a poté přichází s intelektuálními důvody, které toto přesvědčení ospravedlňují. To není problém, pokud je váš rozum vycvičen k sebekritice, abyste mohli opravit falešná přesvědčení a chyby v úsudku. Tomu je však třeba se naučit. Většina lidí, i když jsou dobře vzdělaní, nejsou vyškolení kritičtí myslitelé, kteří by si uměli klást otázky, takže jejich mozek automaticky racionalizuje cokoli, čemu chtějí věřit, bez ohledu na to, jak je to směšné.

Vystrašte lidi a přimějete je, aby se obrátili proti své rodině a přátelům, donášeli na sebe úřadům, hromadili toaletní papír, mysleli si, že je v pořádku dávat děti mladší 10 let do registru sexuálních delikventů, protože si hrají na doktory, a že je v pořádku, když policisté bijí a zabíjejí lidi, kteří neposlouchají každý jejich příkaz. Stačí lidi vyděsit a ocitnou se v soumračné zóně falešné reality, kde dole je nahoře, černá je bílá, nesmysl je zdravý rozum, svoboda je sobectví a činy sadistické krutosti jsou schvalovány a racionalizovány.

Víra a přesvědčení jsou mocné síly. Když je nasměrujeme k racionálním cílům, mohou nám pomoci dosáhnout velkých věcí. Víra a přesvědčení však mohou být zhoubné, pokud se promítají do guruů, bohů, vůdců a odborníků, kteří tvrdí, že vědí víc než my. Lidstvo nemůže být nikdy svobodné, dokud se nechá ovládat strachem.

COVID-19 nám ukázal, že nyní stojíme nad propastí nového temného věku. S technologií, kterou jsme vytvořili, můžeme buď dosáhnout hvězd, nebo se zřítit k branám pekla. Volba je na nás.

COVID-19: Pandemic? Or Cult? vyšel poprvé 7.4.2021 na Global Research a byl republikován 24.10.2021 tamtéž. Překlad v ceně 1593 Kč Zvědavec.

Známka 1.3 (hodnotilo 164)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

80

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 28 058 korun, což je 80 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 3

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 2

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Rakousko-chorvatská diplomatická vojna! Chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašizmem!26.11.21 03:25 Chorvatsko 12

Odborová organizace Pro Libertate - pomoc neočkovaným v zaměstnání26.11.21 03:02 Česká republika 2

Už neexistují oběti Covidu, jen oběti zločinného jednání vlády a Mengele-lékařů26.11.21 02:53 Evropská unie 0

České nemocnice zahlcuje epidemie infarktů a mozkových příhod očkovaných26.11.21 01:33 Česká republika 0

Vědci varují: mRNA vakcíny proti Covidu dramaticky zvyšují riziko cévních příhod25.11.21 23:17 Evropská unie 0

Babiš: Očkování má být v Česku povinné pro lidi nad 50 let!25.11.21 17:38 Česká republika 8

Výpověď dvou lékařů:shedding po vakcínách ohrožuje děti+nebezpečí vakcín,podložené studiemi25.11.21 13:06 Slovensko 2

Zuzana Čaputová si dělá z lidí výsměch25.11.21 01:38 Slovensko 4

Petice proti povinnému očkování24.11.21 22:38 Česká republika 4

Jak manipulatori.cz manipulují24.11.21 17:30 Česká republika 3

Tajemný utrejch23.11.21 22:03 USA 4

Tak na udání. Dorazili. Ve dvou. Ani tak jsem se nezalekl a šel do boje23.11.21 19:12 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
22,78 Kč
Euro
25,68 Kč
Libra
30,36 Kč
Kanadský dolar
17,87 Kč
Australský dolar
16,26 Kč
Švýcarský frank
24,60 Kč
100 japonských jenů
20,05 Kč
Čínský juan
3,57 Kč
Polský zloty
5,46 Kč
100 maď. forintů
6,95 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
30,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 843,93 Kč
1 unce stříbra
532,51 Kč
Bitcoin
1 306 012,33 Kč

Poslední aktualizace: 29.11.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 885