Řízená destrukce Evropy – “Ordo Ab Chao”

14.12.2016 Komentáře Témata: Evropa, Nový světový pořádek 3281 slov

Mottem Nového světového řádu a motorem všeho toho šílenství, které denně zažíváme je: ŘÁD VZNIKNUVŠÍ Z CHAOSU – “ORDO AB CHAO”

“Merkelová je šílenec…”
“Cameron je idiot…”
“Obama je neschopný…”

[...]

Čtu to pořád dokola, v komentářích čtenářů na internetu pod novinovými články Breitbart UK, Daily Express, Guardian nebo Daily Mail.

Jedná se o fatální omyl v kritickém myšlení a jen stěží si ho můžeme dovolit. Umožňuje nám to zprostit naše vůdce jisté míry odpovědnosti za jejich činy, umožňuje nám to omlouvat je. Je to jako „snížená míra odpovědnosti“ u psychopatického vraha. Je to v podstatě omlouvání se za přečiny. Proč takhle spontánně reagujeme? Zčásti proto, že předpokládat, že „uprchlická krize“ je aktem připraveného a proradného spiknutí proti nám všem - zní prostě příliš hnusně, abychom tomu byli ochotni uvěřit. Takže takovéto úvahy instinktivně zavrhneme a místo toho hledáme omluvu pro naše elitáře.

Ale skutečně si myslíme, že jsou potrhlí, neschopní, nebo hloupí, když se byli schopni dostat do tak vysokých pozic, když mají k dispozici stovky poradců a think-tanků, a když se mohou spolehnout na prakticky ničím neomezené množství peněz a zdrojů? Jednoduše tomu nevěřím. Pokud podstatná část veřejnosti vidí toto „bláznovství“, tak by to oni museli vidět taky. Takže proto si myslím, že je to prostě nesmysl.

Kolikrát jsem vám už říkal, že když vyloučíme všechno nemožné, pak to, co zůstane, ať je to cokoli a jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda.
Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes: The Sign of Four (Podpis čtyř) (1890)

Pokusil jsem se nastínit, co si o celé situaci myslím. Byla provedena skrze sérii promyšlených kroků, které vedly k situaci, ve které se nyní nacházíme.

ONI nejsou ani šílení......ani neschopní.....ani hloupí.

[...]

(1) – KOLAPS EVROPSKÝCH HRÁZÍ

Moje teze říká, že toto vše je dopředu zorganizovaný chaos. Naši vůdcové pracují pro globalistické magory, kteří, skryti za oponou, chtějí přetvořit svět v jednu velkou totalitní světovládu, skrze hegeliánskou dialektiku. Cíleně zosnovali migrantskou krizi tím, že svrhli všechny diktátory, kteří tvořili jakousi pomyslnou, ale nezbytnou „Hráz Evropy“, měli ve svých zemích pod kontrolou radikální islám a bránili masové migraci do Evropy, výměnou za ekonomickou podporu.

[...]

Tito diktátoři byli po většinou sekulární a chránili své národnostní menšiny. Mubárak v Egyptě byl snad 40 let blízkým spojencem USA, ale s Obamovým nástupem - a jeho náklonností k Muslimskému bratrstvu (hnutí postavené Mubárakem mimo zákon) - se všechno změnilo. Stejně tak, Asad v Sýrii reformoval a modernizoval svoji zem - ženy nemusely nosit závoje, mohly studovat na univerzitě atd. Byl to jeden z nejbohatších a nejrozvinutějších národů na Středním východě. Kaddáfí v Libyi také transformoval svůj národ a v mnoha věcech úzce spolupracoval se západními mocnostmi. Před vypuknutím krize se pravidelně setkával s Blairem, Sarkozym, Berlusconim a jinými politiky a Libye snad nikdy předtím nebyla tak těsně ekonomicky spjata s Evropou. Tito diktátoři byli zkorumpovaní, ale v národech, které jsou o tolik pozadu je vrcholem arogance myslet si, že lidé v těchto zemích chtějí, nebo rozumí demokracii, jak jí rozumíme my zde. Určitě nebyli dokonalí, ale pravděpodobně nezbytní pro to, aby udrželi pod kontrolou zaostalou a práva nedbající populaci. Ale jen se podívejme na všechny tyto země dnes - ekonomiky v troskách, všude bezpráví, masy zbídačených lidí, kteří nenávidí a obviňují Západ - s radikálními islamisty, kteří využívají nedostatečné vzdělání a rozhořčení lidí k tvorbě masivních džihádistických armád.

A přitom lidem na západě byl lživě podán obrázek „Arabského jara“, jako romantického hnutí za demokracii. Podobně jako „barevné revoluce“ v mnohých bývalých národech SSSR, chce to jen nahlédnout trochu pod pokličku, abychom spatřili západní národy usilující o politické zisky a miliardáře jako např. George Soros, kteří financují různé zájmové skupinky v první linii - rozsáhlé sítě charitativních a nevládních organizací. Je pravděpodobné, že ani lidé, které tyto organizace zaměstnávají, nevědí nic o tom, proč a za jakým účelem takové množství organizací vlastně vzniká.

Samotný Kaddáfí dostával miliardy eur od EU, jako úplatek, aby zabránil migrantské krizi, což bylo vyjednáno italským Berlusconim. Je starým, známým faktem, že Kaddáfí opakovaně varoval Evropu, že až tady nebude, tak bude Evropa zaplavena migranty. Ve svém projevu na ceremoniálu v Římě (r. 2010) řekl, že pokud nebude vyhověno jeho finančním požadavkům, z Evropy se stane „další Afrika“ jakmile se „dají do pohybu miliony imigrantů“.

„Zítřejší Evropa už nemusí být evropskou, a dokonce ani černou, jelikož těch, co chtějí přijít, jsou miliony,“ uvedl. „Nevíme, zda Evropa zůstane rozvinutým a jednotným kontinentem, nebo bude zničena, jak se stalo v dobách invazí barbarských kmenů“.

Není žádným překvapením, že oba lídři museli být odstraněni (jeden politicky a druhý fyzicky). Mnoho lidí se domnívá, že likvidace Kaddáfího měla co dělat s jeho plány o zavedení měny pan-afrického dináru(http://www.infowars.com/libya-was-invaded-to-prevent-pan-african-currency/), který by umožnil zemím obchodovat mimo zónu petrodolaru. K tomu nesmělo za žádnou cenu dojít, bez ohledu na rizika s tím spojená pro Evropu. Takže evropští lídři ignorovali často zmiňované riziko invaze migrantů a odstranili Kaddáfího z vlastních, sobeckých, globalistických důvodů (při nejlepším), nebo z příčin odporné ideologie (v horším případě).

[...]

Není snad nanejvýš podezřelé, že k „Arabskému jaru“ došlo v zemích, které přímo kontrolují pozemní i námořní přístup do Evropy? Proč ne v jiných z 56 zemí světa s muslimskou většinou?

Dle mého názoru se jednalo o úmyslnou destrukci hrází Evropy, jako příprava před invazí migrantů. Pečlivě nachystaný „organizovaný chaos“.

ONI nejsou ani šílení......ani neschopní.....ani hloupí.

(2) – TVORBA MIGRAČNÍ KRIZE PROSTŘEDNICTVÍM FIKTIVNÍCH VÁLEK A ARMÁD

Elity EUSSR věděly, že hra je u samého konce. Jejich „grandiózní projekt“ (EUtopia) hrozil zhroucením. Vystoupení UK nebo Řecka, masivní vzestup proti-imigračních a proti-EU politických stran, vzestup edukace skrze „alternativní média“, hrozba pádu eura, světový ekonomický kolaps na obzoru, který táhne zranitelné země k bankrotu, což by lehce destabilizovalo nejenom euro, ale celý projekt Evropské unie.....ten seznam byl opravdu dlouhý.

Jako obvykle, elity se rozhodly spolehnout se na hegeliánskou dialektiku, aby se věci pohnuly žádoucím směrem. Namísto ponechání věcí jejich „přirozenému“ chodu, který by potom nemohli mít pod kontrolou, se rozhodli aktivně vyvolat úplně novou krizi. A potom - v nastálém chaosu plánují vytvořit „řád“. Řešením nastálého chaosu bude pořád „VÍCE EVROPY“. Jinými slovy, ještě více destrukce v zájmu zachování skomírajícího EUSSR projektu.

[...]

Takže došlo k vytvoření „krize s uprchlíky“, ale nejdříve pro to bylo třeba vytvořit předpoklady, ospravedlnění samotné migrační vlny: takže se ONI rozhodli svrhnout sekulárního, demokraticky zvoleného vůdce (Asada). Nejdříve zosnovali (spolu s USA) operace pod ‘falešnou vlajkou’ včetně chemického útoku v Ghútě. To později vzbudilo mnoho pochybností, jelikož vyšlo najevo mnoho důkazů o účasti džihádistických bojůvek. Spojené království se rozhodlo nepodpořit americké vzdušné útoky na Asada, takže Obama musel ustoupit.

Bylo tedy potřeba najít jiný způsob, jak odstranit Asada. Takže se začalo s organizováním a financováním skupin džihádistů včetně ISIS a s produkcí masivní humanitární krize. Válka musela být prodlužována dostatečně dlouho, aby mohlo dojít ke vzniku humanitární krize. Humanitární krize by měla dvojitý účinek, jednak by přispívala k panice, ale zároveň by se přišlo s východiskem, že jediným řešením krize je odstranění Asada. Navzdory obecně uznávanému faktu, že Asad ochraňuje nemuslimské minority (včetně křesťanů), a že nejvíce „rebelů“ je mezi džihádistickými sunnitskými muslimy, kteří jsou těmi, kdo se dopouští genocidy - mainstreamová média zatvrzele pokračují ve vykreslování mýtu, že jediný způsob, jak zastavit „uprchlickou krizi“ je „ukončit válku“, což znamená „Asad musí odstoupit“. Proč? Kdo, nebo co jim k tomu dává právo? V médiích se nikdy neobjeví nic, co by podpořilo tato tvrzení.

[...]

Neziskové a charitativní organizace globalistů, z nichž mnoho je přímo financováno Sorosovou nadací OSF, potom apelovalo na celý muslimský svět, aby všichni předstírali, že jsou Syřané a začali přicházet ve vlnách do Evropy. Byly dokonce tištěny a rozdávány ‘manuály pro uprchlíky‘ dávno předtím, než propukla „uprchlická krize“. Je obecně známým faktem, že méně jak 20% z nich jsou Syřané a i těch 20% má ve velkém falešné pasy.

Tu samou věc provedly elity v Libyi (je zdokumentováno, že finančně podporovaly Al-Kaídu). Potom v Egyptě, kde podporovaly převrat Muslimského bratrstva pod vedením Mohameda Morsi. Ten obdržel masivní finanční podporu od prezidenta Obamy, ale nakonec byl svržen egyptským lidem, jelikož prosazoval vládu radikální šaríi. Fakticky se zde jednalo o daleko větší protesty, než na začátku „Arabského jara“, nicméně média o tom referovala jen velmi okrajově.

[...]

Takže jakmile se objevil na scéně skutečně umírněný Abd al-Fattáh as-Sísí, Obama přiškrtil finanční podporu, čímž jen v podstatě stvrdil svůj pozitivní postoj vůči Muslimskému bratrstvu. Nezapomínejme však, kým Muslimské bratrstvo skutečně je - jsou uskupením, které usilovalo o rozvrácení USA a Obamův důvěrný poradce, organizace CAIR (Rada pro Americko-Islámské vztahy), nebyla během procesu s Holylands Foundation z ničeho obžalována (proces byl zrušen, jakmile se Obama ujal úřadu), i když v plánech na rozvrácení hrála významnou roli. Je k dispozici stěžejní video s názvem “Projekt: Muslimské bratrstvo” – dá se vyhledat Googlem. Pokud odkaz již nefunguje, je to tím, že je neustále odstraňováno.

Opět je to vše zdokumentováno. Je poměrně dobře známým faktem, že USA, Turecko a Saúdská Arábie vytvořily ISIS a také finančně podporují frontu an-Nusrá jako „uskupení rebelů“ (opět zdokumentováno, an-Nusrá je jednoduše Al-Káida v Sýrii). Je zajímavé, že jak Morsi, tak as-Sísí, obdrželi vzdělání v USA.

ONI nejsou ani šílení......ani neschopní.....ani hloupí.

(3) – KRIZE S TERORISMEM JAKO NÁSTROJ K ZBAVENÍ NÁS NAŠICH SVOBOD

Oni VĚDÍ, že ve „vlnách migrantů“ jsou také teroristé - tohle je TAKÉ součást plánu. To jim později poskytne záminku, aby mohli ostře zakročit proti lidem, kteří budou protestovat proti masové migraci. Francie je na příklad měsíc po útocích v Paříži prakticky ve stavu omezení volného pohybu osob - s nově na rychlo vydanou legislativou, díky které se KDOKOLIV může ocitnout v domácím vězení, bez předchozího soudního líčení, jen na základě záminky ochrany veřejnosti. Dokonce si tam i přepsali ústavu.

V Německu vás mohou zatknout a pokutovat za proti-imigrantské příspěvky na Facebooku. Lidé skončili ve vězení jen za komentáře na sociálních sítích. Můžeme čekat útoky pod „falešnou vlajkou“ proti vlastencům, kteří se postaví stávající situaci - veškeré opozici se přišije nálepka „pravicových extrémistů“ a nové sousloví „domácí terorismus“ se stane součástí každodenního jazyka. Proti-imigrační uskupení budou infiltrována sabotéry, nebo postavena mimo zákon. Jejich předáci budou odstraněni na základě falešných obvinění, nebo dopadnou ještě hůře.

[...]

Německo již přijalo nebývalou legislativu, která dovoluje vládě vložit spyware a trojské koně do mobilních telefonů a počítačů (proti vaší vůli, nebo bez vašeho vědomí, nebo soudním příkazem - jen na základě „podezření“ z terorismu). Společnost, která vyrábí tento software, ho již poskytuje některým z nejhorších totalitních režimů dnešního světa (mnoho z nich je muslimských), aby mohli špehovat své občany a politické rivaly. Tento spyware zaznamenává každý stisk na klávesnici (včetně hesel a PIN), takže se lze nabourat do všech souborů na počítači, dokonce umožňuje i odposlech telefonních hovorů a na moderních telefonech s ním lze (i když jsou vypnuté) i zapnout kameru a špehovat. Také umožní vládám narafičit inkriminující „důkazy“ proti politickým oponentům (podvodné e-maily, dětskou pornografii, falešné výpisy z hovorů, účty o koupi vybavení k výrobě bomby - kdo ví, co všechno). Ale jak nás levičáci pořád poučují - nemáte se přece čeho bát, když nic netajíte.

Nejvíce utrpíme omezením svobody slova, cenzurou sociálních sítí a novými mezinárodními zákony k cenzuře internetu. Budou vydávány pod záminkou ochrany veřejnosti před „nenávistnými projevy“, nebo v zájmu koheze společnosti před projevy rasismu, islamofobie a bigótními proslovy a myšlenkami. Veškerá legislativa, která byla vydávána pod hlavičkou „extrémismu“ a „terorismu“ bude jemně upravena ve smyslu „pravicového extrémismu“, nebo „krajně pravicového terorismu“. V podstatě vše, co se staví do cesty otevřeným hranicím, multikulturalismu a narativu politické korektnosti - včetně např. naprosto legitimních politických projevů. Existuje mnoho příkladů, že se tak již v Evropě děje, zejména v Německu a Švédsku. Psal jsem o tom zde.

Další řešení migrační vlny a terorismu: zostřený dohled, zákaz vycházení, zavedení stanného práva, rozšíření pravomocí Frontexu při kontrolách, nemožnost jednotlivých států provádět vlastní hraniční kontroly, posílení složek aktivních při „stavu ohrožení“, armáda EU, těsnější právní a finanční integrace, integrace bezpečnostního aparátu, seznam je opravdu nekonečný…. Řítí se to s námi do EUSSR superstátu, který bude zcela totalitní, mocný, zkorumpovaný a totálně nedemokratický.

ONI nejsou ani šílení......ani neschopní.....ani hloupí.

(4) – NOVÉ TRASY MASOVÉ MUSLIMSKÉ INVAZE

Putinův a Asadův boj proti džihádistům (nejen ISIS, 90% „umírněné opozice“ jsou ve skutečnosti džihádisté) vedl ke dramatickým změnám na globální šachovnici. Plán globalistů tím dostal zádrhel. Podvody a pokrytectví Západu bylo odhaleno. Předstírání dělání něčeho již nestačilo, Západ byl donucen ke skutečně konkrétním činům.

Takže teď momentálně připravují dva nové koridory pro masovou migraci - (a) skrze Turecko, nezatížené vízovou povinností a (b) přes sever Afriky, jako zinscenovaná humanitární krize. Aby jejich plán mohl fungovat, potřebují PODSTATNĚ více imigrace. V r. 2016 předpokládejme zhroucení Libye a destabilizaci situace v zemích jako Egypt, Alžírsko a Tunisko.

Merkelová se prokecla, když se vyjádřila: „Zaměníme ILEGÁLNÍ imigraci za LEGÁLNÍ imigraci.“ při své návštěvě prezidenta Erdogana v listopadu 2015, aby prodiskutovala otázku „uprchlické krize“.

Částí dohody je bezvízový styk pro Turky do zemí EU, ještě před členstvím. Členství je jen zástěrkou. Libye, Sýrie, Afghánistán, Pákistán a další mají všichni s Tureckem bezvízový styk. Krásně to do sebe zapadá. Jakmile se dostanou do Turecka, snadno a levně si pořídí falešné Turecké doklady. Koneckonců, tuny falešných syrských dokumentů se dělají v Turecku. Pokud k tomu dojde, stane se z toho přes noc obchodování v řádu miliard liber.

Je Spojené království imunní? V žádném případě. Protože, co zastaví masové udělování pasů EU imigrantům, kteří potom mohou kdykoliv vstoupit do Spojeného království i v případě, že Británie nebude členem EU?

Stačí jen změnit slovo ILEGÁLNÍ za LEGÁLNÍ. Jak jednoduché, že? Teď když máme plné ulice „Turků“ (Afghánců, Pákistánců, Libyjců) - a budeme protestovat, udělají z nás rasisty.

Co se týče severoafrické cesty - zde bude stále a ve větší míře docházet k případům utonutí, aby měla média o čem mluvit a vyvolávat v masách lidí soucitné emoce. Ve skutečnosti jsou lodě EU jen několik mil od afrického pobřeží - zde lidi nabírají na palubu a převáží je k stovkám mil vzdálenému pobřeží Evropy. Proč nepostavit tábory v Africe, dovézt je tam zpátky a potopit čluny? Ale o tom se vůbec nemluví. Neexistuje to ani jako návrh k prodiskutování. Proč neumístit Afričany do zadržovacích center, kde budou v bezpečí a dostane se jim péče, a potom je vrátit zpátky tam, odkud přišli? S podporou stovek charitativních organizací a táboru rozmístěných v severní Africe a Turecku, by takovýto plán byl proveditelný a stál by jen asi 10% nákladů na ubytování a péči o jednoho uprchlíka v zemích Evropy. Za chvíli by bylo po migrační krizi. A opět, jedná se o natolik zhoubný plán, že je nám zapovězeno o něm vůbec diskutovat.

Tento poslední bod jen jasně dokumentuje jakým bludem je idea otevřených hranic, jakým flagrantním nesmyslem je tvrzení, že je naší „humanitární povinností“ přijímat všechny. Prostě to není fyzicky a finančně možné. Přijímání funguje jako precedent a motivuje další a další k tomu, aby se také vydali na cestu. Je to přirozené, máme to v genech. Světová populace však roste tempem 80 milionů lidí denně, nejvíce na Blízkém východě a severní Africe. Pokud by Evropa přijímala 5 milionů lidí ročně, zbankrotovala by během pěti let, nehledě na ostatní rizika (sociální nepokoje, infekční onemocnění, terorismus atd.). Ale bojovníci za sociální spravedlnost mají natolik vymyté mozky, že dokážou myslet jen utopisticky. Nějaký racionální odhad toho, jak bude Evropa vypadat, pokud se otevře desítkám miliónů příchozích ročně, je prostě mimo jejich chápání. Jsou to jejich pánové, jejich sponzoři, kdo PŘESNĚ vědí, co dělají. A těmto nezáleží na ničem jiném, než na prosazování vlastních zájmů, moci a bohatství. Chtějí zničit Evropu a její populaci zbídačit. Takováto populace se potom bude snadněji ovládat.

Takže grandiózní plán na vyhubení evropského obyvatelstva, evropské kultury a evropských národů skrze rozdmýchávání občanských (i etnických) konfliktů a ekonomické těžkosti, bude probíhat i nadále. Bude pokračovat s nezmenšenou intenzitou, vychytrale a možná i s drobnými úpravami, ale konečný výsledek bude stejný.

ONI nejsou ani šílení......ani neschopní.....ani hloupí.

(5) – SOCIALISTICKÉ REVOLUČNÍ TEORIE JAKO MOTOR TOHOTO PROCESU

Levičáci mají dvě teorie: Coudenhove-Kalergiho plán a Cloward-Pivenovu strategii.

Coudenhove-Kalergiho plán (někdy známý jen jako Kalergiho plán), je ve své podstatě genocida bílé rasy za účelem vytvoření homogenní a poddajné populace „Evropanů s novou identitou“. Jedná je dlouhodobou strategii, která byla ustanovena a zformulována již ve dvacátých letech 20. století, ale pro naše elity je stále atraktivní, jelikož představuje jakousi strukturu, o kterou se mohou opřít při budování jejich vysněné, nové mocenské elity. Schengenský prostor „volného pohybu osob“ byl prezentován jako vynikající věc, ale ve skutečnosti, v důsledku ekonomických rozdílů, nedostatku pracovních pozic atd. je Evropa více promísená, než kdy jindy. Stačí to tak nechat po několik generací a započíst do toho i imigraci z ostatních (mimoevropských) zemí a státy Evropy velmi rychle ztratí svou vlastní identitu a stanou se jeden jako druhým.

Cloward-Pivenova strategie je zaměřena na sociální rozklad skrze zahlcení sociálního systému. Pochází z levičáckých teorií a krásně zapadá do EUSSR marxisticko-globalistické kulturní agendy. Je to spíše strategie krátkodobějšího rázu, jejímž cílem je rychle přivést národ/zemi k ekonomickému zhroucení. Všechny národy potom budou muset poskytovat více peněz EU, na „pomoc s náklady uprchlické krize“, čímž se dostanou ještě blíže k okraji ekonomické propasti. Evropská centrální banka (ECB) a Mezinárodní měnový fond (MMF) mohou poskytnout ohroženým národům finanční pomoc a půjčky, na základě kterých se z národů stanou dluhoví otroci a budou muset plnit podmínky, jako např. větší integraci a s ní spojenou další ztrátu suverenity.

Existuji ocenění pro byrokraty EU, udělované každoročně za nejlepší prosazování Kalergiho plánu. Merkelová byla jednou z oceněných, což nepřekvapuje. Stejně tak Blair, s jeho dokonalým útokem masové migrace vůči UK. Merkelová to skutečně rozjela na plné obrátky, bude zajímavé sledovat, jestli získá křeslo generálního tajemníka OSN, až se úřadu vzdá Pan Ki-mun, jako odměnu za přispění k sebevraždě Evropy.

Ale nemají to VŠECHNO na svědomí jen socialisté (kulturní marxisté, Nová levice atd.). Stejnou měrou se přispívají k dílu i globalisté a z řad kapitalistických kumpánů to jsou konzervativci. Kladou si dosažení stejných cílů: ztrátu svobod a vytvoření ještě nedotknutelnější elity. Chtějí zmonopolizovat bohatství a obchod skrze oligarchy a mega-korporace a zlikvidovat tak veškerou podnikatelskou činnost, abychom se stali více závislými s minimem možností na výběr. Je to jakási forma KOLEKTIVISMU, stejně jako kulturní marxisti, jako Merkelová a Juncker. Děsí se individualismu, samostatnému myšlení, opravdovému a otevřenému kapitalismu, libertarianismu - tohle je jejich nepřítelem, kterého se snaží zlikvidovat.

Položili jste si někdy otázku, proč jsou muslimové tak chráněni, za každou cenu levičáky a médii, když tolik z jejich kultury je v rozporu s hodnotami vyznávanými liberály? Je to z důvodu uvedených výše - aliance mezi radikálním islámem a levičáky, o kterých se tvrdí, že „je spojuje nenávist“. A proti Západu. Někdy se jim říká i červeno-zelená aliance, nebo Nesvatá aliance.

ONI nejsou ani šílení......ani neschopní.....ani hloupí.

(6) KONEČNÁ FÁZE

Obávám se, že se již blížíme samotnému konci. Dojde ke ztrátě osobních svobod a suverenity jednotlivých států. Kde je náš pud sebezáchovy? Odpověď je možné najít zde. (www.anonymousconservative.com) EU již některé země považuje za své - Řecko je v podstatě okupováno německými a globalistickými zájmy. Projděte si všechny odkazy v tomto článku - setkáte se s tím všude napříč EU ve jménu naší „ochrany“, ale ve skutečnosti k prosazení agendy, kterou jsem nastínil výše.

Velmi brzy nastane chvíle, kdy se budeme muset zbavit vlastizrádného, politického monopolu (konzervativců, labouristů a liberálních demokratů), kteří slouží jen globalistům, nikoliv britskému lidu. Máte snad ještě pochybnosti, že nám vládnou zrádci? Pokud nelze nic změnit u hlasovacích uren, potom se musíme sami rozhodnout - chceme se pokorně odevzdat totální tyranii nebo budeme bojovat?

Je 2 minuty před dvanáctou. Již velmi brzy se bude lámat chleba.

The Controlled Collapse of Europe – “Ordo Ab Chao” vyšel 25. února 2016 na redgreenalliance.com. Překlad v ceně 1298 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 262)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 746 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 1

USA hrozí silnou reakcí na rozmístění ruských sil v Latinské Americe!14.01.22 09:51 USA 4

České maso zmizí a budete kupovat jen dražší dovážené. Růst cen o stovky procent?13.01.22 09:53 Česká republika 16

NATO upírá Rusku právo veta při vstupu Ukrajiny do aliance!12.01.22 21:06 Neurčeno 11

Ivermectin "funguje ve všech fázích" COVIDu podle uniklých vojenských dokumentů americké armády12.01.22 09:11 USA 5

Vystoupili na demonstraci s vlastním názorem. Policisty čeká kárné řízení11.01.22 19:12 Česká republika 2

Fialova vláda navrhuje pokuty až 3 miliony korun!11.01.22 15:53 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,40 Kč
Euro
24,28 Kč
Libra
29,16 Kč
Kanadský dolar
17,11 Kč
Australský dolar
15,46 Kč
Švýcarský frank
23,37 Kč
100 japonských jenů
18,73 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,37 Kč
100 maď. forintů
6,83 Kč
Ukrajinská hřivna
0,75 Kč
100 rublů
28,02 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 379,68 Kč
1 unce stříbra
515,89 Kč
Bitcoin
896 762,79 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2022 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 31 731