Ješivy dostávají hromady peněz ze státních grantů

Paul Berger

7.11.2012 Komentáře Témata: USA 1603 slov

Každý rok jdou desítky milionů dolarů federálních grantů ješivám, z nichž se mnohé zaměřují primárně na studium talmudu, jak odhalují údaje amerického ministerstva vzdělávání.

Židovské školy mají své místo mezi mnoha dalšími nábožensky orientovanými školami, které dostávají finance z Pellova grantu. Ale, podle vládních statistik, tyto zdroje dalece převyšují jejich váhu. 63 ze 152 náboženských institucí, které Pellův grant dostávají, je židovských, jak údaje ukazují. A tyto židovské školy dohromady dostaly 53% z celkových 84,5 milionů dolarů Pellova grantu, které šly v r. 2010 (poslední dostupná data) na náboženské školy. V první desítce největších recipientů tohoto grantu bylo, v dolarovém vyjádření, šest ješiv.

Židovské instituce byly ještě dominantnější při posuzování podle počtu studentů školy, která grant dostává; devět z 10 škol v Americe, podle tohoto kritéria, je židovských.

[studium talmudu]

Pellovy granty, největší vládní školské programy pomoci pro nízkopříjmové studenty, dosáhly v r. 2011 celkem 35 miliard dolarů, což činí sumu jdoucí na náboženské školy prakticky kapkou v moři. V uvedeném roce dostalo Pellův grant asi 9,5 milionu studentů, kdy 5,550 dolarů je maximum, které mohou studenti dostat, v závislosti na potřebě.

Navzdory tomu, že tento program je zaměřen na pomoc nízkopříjmovým studentům v naději, že se zvýší jejich kariérní vyhlídky, zdá se, že u programů pro ješivy neexistuje téměř žádný dohled, ani se nikdo nezabývá otázkami, jestli ješivy pomáhají dostat nízkopříjmové židovské studenty z ekonomických problémů. Nedávná studie Newyorské federace-UJA zjistila, že ortodoxní rodiny se v newyorské židovské komunitě, největší v zemi, rozrůstaly, ale trpěly výrazně vyšší mírou chudoby, než neortodoxní židé.

Mark Schneider, hostující vědátor Amerického podnikatelského institutu v oboru vzdělávací politiky, řekl, že pokud by černošští absolventi škol byli chyceni do stejného cyklu chudoby, „lidé by si rvali vlasy“.

Schneider, bývalý americký komisař statistiky vzdělávání na ministerstvu vzdělávání, dodal, že z tohoto důvodu je důležité zjistit údaje o příjmu a pracovních místech, aby se vidělo, jaký z toho mají studenti prospěch.

Na takové čísla je v podstatě těžké narazit. Židovské školy a židovská akreditační agentura, která osvědčuje jejich způsobilost pro Pellův grant, odmítly s Forward mluvit. A ministerstvo vzdělávání sdělilo, že nemá žádné údaje o pracovním umístění, míře vzdělanosti a dalších důležitých měřítcích, která tyto školy vypracovávají pro akreditační agentury jako součást svého zhodnocovacího procesu.

Pro svoji recenzi použil Forward údaje Národního střediska pro statistiku vzdělávání ministerstva vzdělávání. Náboženský zaměřené školy byly vybrány prostřednictvím klasifikačního systému vyvinutého Carnegieho komisí pro vyšší vzdělávání v „teologických seminářích, škol o bibli a dalších s vírou souvisejících institucí“. Definice vylučuje školy jako Brandeis, Notre Dame, Goergetown a univerzitu Ješiva, které jsou náboženský sponzorované, ale nabízí většinou sekulární vzdělávání.

Podle údajů Integrovaného systému údajů o postsekundárním vzdělávání NCES dostávalo v r. 2010 76% studentů Beth Medrash Govoha v Lakewood NJ – 2,000 studentů – příspěvek z Pellova grantu. Ve stejném roce činil průměrný podíl studentů ve 152 náboženských školách v zemi, kteří dostávali grant, 47%; nicméně v osmi ješivách a židovských seminářích dostávalo Pellův grant 91-100% studentů.

Židovské školy byly také na prvních třech místech u celkové pomoci v rámci Pellova grantu v r. 2010: Uta Mesivta of Kiryas Joel v Monroe NY dostala 5,9 milionů dolarů, United Talmudical Seminary v Brooklynu dostala 6,4 milionů. A v BMG, jedné z největších ješiv ve Spojených státech, dostali studenti celkem 10,5 milionů dolarů grantů.

Když rabín Aharon Kotler školu v r. 1943 otevřel, učinil tak s cílem splnit si svůj sen Torah Lishmo – studia kvůli studiu – namísto studia kvůli kariéře, jak uvedla Ali Botein-Furrevig, profesorka univerzity v okrese Ocean, která napsala knihu o židovské komunitě v Lakewood.

Neexistuje žádný zákonný požadavek, aby Pellovým grantem financované studium vedlo k práci: ministerstvo vzdělávání říká, že Pellův program byl vytvořen prostě proto, „aby podporoval přístup k postsekundárnímu vzdělávání“. Přesto někteří stoupenci říkají, že Pellův programu by měl být odrazovým můstkem pro nízkopříjmové studenty, aby našli lepší práci a příležitost.

„Není to jen o vytváření přístupu k vyššímu vzdělávání,“ řekla Heather Valentine, vice-prezidentka Rady pro příležitost ve vzdělávání pro veřejnou politiku, zastupující studenty z první generace a nízkopříjmových skupin. „Je to o zajištění, že studenti absolvují a dostanou placenou práci.

Je těžké vědět, co senátor Claiborne Pell z Rhode Islandu a další zákonodárci, kteří podpořili grantový program Příležitost základního vzdělávání před 40 lety – program, který se stal známý jako federální Pellův grantový program – říkali tomu, že federální finance jdou na podporu titulů ze studia talmudu v židovských institucích nebo na studium bible v křesťanských teologických školách. Ale stoupenci vzdělávání v ješivách poukazují na to, že kritické myšlení a argumentační schopnosti, které se rozvíjí při přemítání o talmudu – nemluvě o vyčerpávajících celodenních studijních sezeních přerušených jen dobou pro modlitbu a na jídlo – slouží studentům velmi dobře v kariéře v mnoha profesích, obzvláště v obchodě a právu.

Ve své knize „Srdce cizince: Portrét ortodoxní komunity Lakewood“ Botein-Furrevig uvedla, že současný generální ředitel BMG, Kotlerův vnuk Aaron Kotler, ji řekl, že BMG má „úspěšnou službu umístěnek“ pro absolventy a že mnoho studentů se vydává na kariéru v „obchodě, jako rabíni, v akademické oblasti, medicíně, financích, právu nebo technologiích“.

Odmítnutí BMG a její akreditační agentury, Asociace pokročilých rabínských a talmudistických škol, mluvit s Forward činí nemožným toto tvrzení posoudit.

Mluvčí ministerstva vzdělávání řekl, že Forward by měl předložit formální žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aby mohl nahlédnout do nějakých formulářů sebehodnotících zpráv, které ješivy předkládají AARTS, akreditační agentuře. Ale mluvčí dodal, že krátké projití dokumentů v elektronickém systému ministerstva neodhalilo žádné sebehodnocení dodané AARTS.

Záležitost plýtvání, podvodů a zneužívání programu Pellových grantů se v posledních letech dostala do popředí, obzvláště co se týká obrovských na zisk orientovaných škol, které požírají každý rok v rámci Pellova grantu miliardy dolarů. Tyto školy byly kritizovány při nedávném senátním slyšení, které vrhlo světlo na jejich chabou spoluúčast a počet absolventů.

Skladba Pellových grantů je v tuto chvíli obzvláště relevantní. Tento program se za Obamovy vlády dramaticky rozrostl, na letošních 35,7 miliard dolarů, z 18,3 miliard v r. 2008. Prezident Obama a guvernér Mitt Romney slíbili, že výdaje na Pellovy granty zachovají. Přesto ani jeden z nich nevysvětlil, jak ucpe díru ve výši 7 miliard dolarů, která hrozí Pellově programu v r. 2014.

Stephen Burd, hlavní politolog programu pro vzdělávací politiku nadace New America, řekl, že Obamova vláda se pokusila snížit zneužívání tím, že zavedla opatření, která vyhodnocovala, jestli školy poskytují „výdělečné zaměstnání“ svým studentům. Ale tato opatření, která byla v létě napadena federálním soudcem, se týkají pouze na zisk orientovaných škol. I kdyby byla obnovena, netýkala by se náboženských neziskových škol.

Forward zavolal největším pěti židovským institucím, které dostaly v r. 2010 z Pellova grantu celkem 27 milionů dolarů, a zeptal se jich na údaje o úspěšnosti dokončení školy a pracovní umístění studentů.

Představitelé United Talmudical Seminary a Uta Mesivta of Kiryas Joel se doposud neozvaly. Představitelé BMG a Yeshivath Viznitz odmítli s Forward mluvit, protože, jak řekli, zpravodajské organizace jsou vůči ultraortodoxním podjaté.

Rabín Moshe Gluckowsky, ředitel pro finanční pomoc Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz, řekl, že na diskusi o škole nevidí nic „konstruktivního“. „V průzkumech to jasně vidíte,“ řekl Gluckowsky.

Ale sběr federálních údajů se může jevit nahodilým. Ačkoliv NCES ukazuje údaje o spoluúčasti a počtu absolventů u ješivy Lubavitz, nemá podobné údaje o BMG.

Mimoto zaměřování se na takové údaje může postrádat smysl.

„Existuje spousta číselných ukazatelů, jako míra počtu absolventů a míra spoluúčasti,“ řekl Mark Kantrowitz, autor tří knih o finanční pomoci studentům. „Ale nic… se netýká skutečného jádra problému, kterým je, že některé tyto instituce berou federální studentskou pomoc na financování náboženské výuky, namísto sekulárního vzdělávání.“

Kantrowitz, který vydává internetové stránky zaměřené na plánování a placení vysoké školy, Fastweb a FinAid, řekl, že Pellovým grantem financovaný úvěr nelze poskytnout na náboženskou výuku. Ale ješivy našly kličku v prostoru mezi židovskou filosofií a židovskou modlitbou. „Talmud je v šedé zóně, protože je jako studium práva,“ řekl Kantrowitz. A podobně lze pro náboženské účely použít hebrejštinu, ale je to také živý jazyk.

Aby se školy kvalifikovaly pro federální financování, musí být akreditovány organizací uznávanou ministerstvem vzdělávání. Židovské instituce uvedené v tomto články jsou jen hrstkou z 82 škol akreditovaných AARTS.

Bernard Fryshman, výkonný ředitel AARTS, to odmítl komentovat a uvedl „filosofické námitky pro rozmluvu s Forward“.

Nicméně kopie akreditačního manuálu AARTS, předložená v r. 2007 jako součást petice za obnovení jejího uznání ministerstvem vzdělávání, je odrazem některých výstředností systému ješiv.

Tento manuál, řada otázek na 90 stránkách, je určen k tomu, aby pomohl ješivám vytvořit sebehodnotící dokument, jako součást jejich akreditační procedury. Spolu se standardními otázkami ohledně organizační struktury, rozpočtů a absolventů, pokládá AARTS otázky, které by normálně a konvenčnějších institucí pokládány nebyly, jako:

„Je váš Bais Medrash dostatečně velký, aby sloužil vašemu studentstvu?“

„Někteří lidé cítí, že nadměrné používání knih vede k povrchním znalostem textového materiálu, spíše než k hloubkovému pochopení. Souhlasíte?“

„Snažíte se mít studentstvo homogenní u přístupu a pozadí, nebo se snažíte o různorodost?“

Především tento manuál podtrhuje obtížnost ohodnocování takových náboženských institucí podle sekulárních standardů. „Neexistuje žádný státní licenční test, který lze použít k ověření úspěšnosti, a naše schopnosti neumí popsat, co ješivy dělají, abychom to, jako akreditační subjekt, mohli předložit vnějšímu světu,“ píše Fryshman ve svém úvodu k manuálu.

Yeshivas Score Huge Pell Grant Windfall vyšel na forward.com 31. října. Překlad Zvědavec.
Známka 1.8 (hodnotilo 17)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 121 čtenářů částkou 20 084 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,

stalo se už smutným pravidlem, že na konci měsíce musím uvřejňovat tenhle křiklavý rámeček s prosbou o pomoc. Do konce měsíce zbývají tři dny a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím uvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Děkuji.

Ve zkratce

Cross Club bude mít otevřeno i po 22. hodině25.09.20 14:25 Česká republika 8

Prymula: Chci méně prostoru v médiích pro kritiky svých opatření25.09.20 11:09 Česká republika 3

Média stupňují hysterii strachu, opět šíří poplašné zprávy24.09.20 22:34 Česká republika 2

Dezorientováni Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy "My máme místo"22.09.20 18:59 Německo 9

Obchodní centrum Mercury, České Budějovice: Rouškové gestapo v akci21.09.20 16:29 Česká republika 3

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 3

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 6

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 15

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 8

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Vládní pomoc firmám se ukazuje jako velká past15.09.20 09:55 Česká republika 1

Vládní semafor ukazuje nulové riziko - vláda nařídila plošně nosit náhubky12.09.20 12:45 Česká republika 4

Další důkaz funkčnosti švédského modelu při zvládání Covid12.09.20 12:22 Švédsko 7

Likvidace dopravy autem po Praze11.09.20 09:12 Česká republika 6

Nemáte homosexuály, ženy či menšiny? Zapomeňte na Oscara09.09.20 12:14 USA 4

Vakcína proti Covid-19 firmy Astrazeneca se ukazuje jako riziková09.09.20 11:11 Rusko 3

Dr. Hariri - Nová data z CDC ukazují, že na COVID-19 zemřelo jen 6% z původních 160 tisíc08.09.20 23:41 USA 1

Měnové kurzy

USD
23,30 Kč
Euro
27,11 Kč
Libra
29,76 Kč
Kanadský dolar
17,42 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,09 Kč
100 japonských jenů
22,12 Kč
Čínský juan
3,42 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,76 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 370,68 Kč
1 unce stříbra
532,88 Kč
Bitcoin
253 800,88 Kč

Poslední aktualizace: 28.9.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 409