Pravda o situaci v Severní Korei

30.6.2010 Komentáře Témata: Asie 2032 slov

Exkluzivní rozhovor Pravda.ru s Alejandro Cao de Benos, zvláštním delegátem Výboru pro kulturní vztahy se zahraničím vlády KLDR a Prezidentem Korejské asociace přátelství (KFA)

V zájmu míru a vzájemného pochopení, v reakci na desinformace a propagandu, a závazek pohlížet na všechny země při dodržování mezinárodního práva stejně, je čtenářům Pravdy předkládán následující rozhovor.

1. Je pravda, že technicky existuje od konfliktu v 50. letech mezi Severní a Jižní Koreou válečný stav?

Ano. Technicky je KLDR stále ve válce, ale ne s Jižní Koreou, nýbrž s USA, protože to je země, která konflikt iniciovala, a poskytla převážnou část velitelů jednotek, které v ní bojovaly pod vlajkou OSN.

USA jsou zemí, která podepsala příměří, a zemí, která doposud bránila míru. To je hlavním důvodem, proč se musí KLDR chránit.

2. Jaké důsledky bude mít stávající krize ve vztazích severu a jihu a u snahy o usmíření?

Strašlivé důsledky. Od doby, kdy se k moci dostala ultra konzervativní vláda Lee Myung Bak, všechny dohody mezi Korejemi byly zastaveny. V rámci služby zájmům USA zničil veškerý pokrok a vytvořil současnou napjatou situaci, která by mohla vést k nové korejské válce.

Od r. 2000 a za progresivních vlád prezidenta Kim Dae Jung a Roh Moo Hyun jsme byli svědky, že znovusjednocení Koreje je velmi blízko.

Od r. 2007 pobývalo v Pyongyangu tolik jihokorejských politiků, náboženských představitelů, obchodníků, kulturních delegátů a studentů, že jsme měli problém najít pro ně v hotelích místo. Mezi Inchonem a Pyongyangem jsme měli až 3 lety denně.

3. Jaké síly si myslíte, že vytváří scénář napětí a možné války? Mělo by mezinárodní společenství věřit, že šlo o operaci pod falešnou vlajkou?

V čele tohoto špatného vývoje jsou očividně USA. Bylo již dokázáno, nakolik dokážou lhát a nutit satelitní státy, aby bojovaly v jejich válkách. Irák byl jedním z posledních vylhaných případů.

Pokouší se dále okupovat Irán, ale v případě KLDR, protože jsme vyzbrojeni odstrašujícími jadernými zbraněmi, nezaútočí přímo, ale budou se pokoušet dále škrtit naši ekonomiku a tlačit na náš systém.

Každý se základními vojenskými znalostmi ví, že torpédo neoznačujete ručně modrou značkou. Navíc zprávy z médií Jižní Koreje jsou od potopení Cheonan až dodnes naprosto rozporuplné. Obzvláště když jihokorejská zpravodajská agentura Yonhap oznámila, že na torpédu byly „čínské znaky“. Severní Korea nikdy nepoužívá čínskou abecedu, ale je to Jižní Korea, která taková písmena používá na svých zbraních.

Země, které nejsou pod kontrolou USA, jako Rusko a Čína, posílají své vlastní nezávislé týmy expertů, a souhlasí, že v tuto chvíli nejsou důkazy vůbec přesvědčivé.

4. Můžete našim čtenářům říct, co přesně by KLDR získala tím, že by zaútočila na loď z jihu?

Naprosto nic. Pokud by na loď zaútočila KLDR, získá akorát nenávist Jihokorejců. V KLDR jsou Jihokorejci považováni za „bratry“, a ačkoliv máme různé sociální systémy, přejeme si a bojujeme za mírové znovusjednocení, kdy vzájemně respektujeme své názory.

Klíčem znovusjednocení je „uriminzzokori“, což znamená „naším národem – Korea sama“ (bez zasahování ze zahraničí).

Jsou to USA, které musí odejít z území Jižní Koreje a přestat se pokoušet kontrolovat cizí zemi a suverénní vlády. Až se Jihokorejci zbaví americké okupace, všechny problémy mezi severem a jihem budou vyřešeny dialogem a pochopením.

5. Proč věříte, že inspekce škod byla jihem KLDR upřena? Jsou lidé vyšetřující tento incident aspoň trochu nestranní?

Pokud by šlo o soudní dvůr a KLDR byla údajným zločincem, žalobce (v tomto případě Jižní Korea) by musel poskytnout dostatek důkazů a svědků, aby takové tvrzení ospravedlnil. Není na KLDR, aby nepřetržitě dokazovala svoji nevinu.

V případě Cheonan byla KLDR obviněna podvodným soudem, podvodným případem a dětinsky vymyšlenými důkazy. A nejen to, ale nevpuštění vyšetřovacího týmu KLDR se rovná upření obviněnému přítomnost u soudu, aby mohl podat vysvětlení.

Mnoho zbraní v KLDR má původní vazbu na sovětskou technologii. Včetně našich hlavních útočných pušek, které jsou zvláštní upravenou verzí Kalašnikova, takže jediným důvěryhodným vojenským týmem bude ruský.

6. Mnohým lidem je říkáno, že by se měli soustředit na to, že KLDR má jaderné zbraně. Co byste jim v tomto ohledu řekl vy? Měli by se obávat, že na někoho zaútočíte?

Naprosto ne. USA mají největší zásoby jaderných zbraní na světě, a je to jediná země, která je v historii světa použila proti civilistům. Takže soudě podle předešlého zločinného chování by lidé měli mít větší strach z nich.

Nyní jsou bývalé republiky Sovětského svazu svědky vnitřních konfliktů, náboženských střetů a terorismu, z nichž část souvisí s imperialistickými zájmy Washingtonu. Během studené války nedošlo k žádné jaderné konfrontaci, ale opravdu existovala rovnováha, která bojům bránila. Korea to opět demonstrovala, poté, co ukázala svůj raketový potenciál vystřelením umělých satelitů a podzemními jadernými testy. Jakmile bývalý prezident Bush potvrdil, že KLDR je jadernou mocností, změnil svoji politiku z „preventivního vojenského útoku“ na „rozhovory a vyjednávání“, jak tomu bylo na konci jeho funkčního období.

7. Co byste řekl na izraelské obvinění, že KLDR se dělí o jadernou technologii s jinými zeměmi?

To je nesmysl. KLDR je zodpovědnou zemí, a ačkoliv by mohla prodejem svých nejlepších vojenských technologií jiným zemím získat miliardy, ví, že by mohly být použity teroristy nebo bojůvkami, a byli by zabiti nevinní lidé. Z tohoto důvodu neposkytuje takovým organizacím KLDR podporu.

Příklad: KLDR má vojenské vztahy s Iránem již mnoho let. Pokud by mu naše země takové znalosti poskytla, měl by rakety již dávno.

Na druhou stranu USA poskytly svoji jadernou technologii Izraeli. Nebo Francie, která dostává jaderný materiál ze španělských elektráren a obohacuje ho doma pro použití ve vlastním arzenálu.

8. Můžete okomentovat nálepku, která je vaší zemi přisuzována Impériem, tedy že jste součástí „osy zla“ a „darebácký stát“?

To je jen typická „nálepka Hollywoodu, kovbojský styl“, aby KLDR vypadala jako špatná země a vyvolalo to podporu pro-amerických zemí. Člověk bez důkazů, bez inteligence, jako Bush, má k tomu, aby vás inzultoval, k dispozici pouze svoji nevymáchanou pusu.

Pamatuji si velmi dobře, jak během prvních projevů proti KLDR Bush ml. ve svých veřejných vystoupeních a rozhovorech používal vtipy a urážel našeho velkého vůdce Kim Jong Ila. Ale 7. prosince 2007 CNN oznámila, jak Bush napsal dopis a oslovil ho uctivý „pane předsedo Kim Jong Il“ a žádal ho, aby laskavě pokračoval v jaderném vyjednávání. Také nemůžeme zapomenout, že to byl Bush, ne Obama, kdo odstranil KLDR ze seznamu teroristických států“.

Jak to lze vysvětlit? KLDR předtím, než měla jaderné zbraně, byla teroristickou a nebezpečnou zemí, kterou je nutné „napadnout“ a „osvobodit“ americkými bojovníky za svobodu, ale poté, co ukázala své jaderné zbraně, jsme byli z tohoto seznamu odstraněni. Nemělo by to být naopak?

9. Co víte o následující zprávě: „Kovové zbytky a chemická rezidua zdá se odpovídají typu torpéda vyráběného v Německu, což naznačuje, že Sever se pokoušel zamaskovat svoji vinu tím, že se vyhnul zbraním vyráběným spojenci, Čínou a Ruskem, ocitovala Yonhap jednoho představitele.“

Nehraničí to, že KLDR získala a úspěšně odpálila německé torpédo z ruské nebo čínské ponorky s fantazií; nečiní to s tím spojené fyzické technické problémy a lidské know-how nemožným?

Nemožné. Pokud by se dnes KLDR spoléhala na zbraně ze třetích zemí, byla by obsazena již dávno. Jsme pod vojenským a ekonomickým embargem již dlouho (včetně technologického embarga podepsaného Čínou), takže pokud bychom museli kupovat jakékoliv zbraně v zahraničí, neměli bychom nyní jedinou kulku.

Pak to ale odporuje fantazii, že bychom mohli do Dalian dostat ruskou ponorku s německým torpédem, a oklamat všechny námořní radary a technologii z Jižní Koreje a USA.

10. Jak byste charakterizoval vztahy KLDR s Ruskou federací a jak byste charakterizoval vztahy s progresivními zeměmi latinské/jižní Ameriky? Jak byste charakterizoval vaše vztahy s Islámskou republikou Irán?

Vztahy s Ruskou federací mají kořeny v historických bojích proti Japonské říši a podpoře, poskytnuté osvobození Koreje od USA.

V 90. letech bylo období, kdy během perestrojky, během sociálních a politických změn vztahy ustaly na mnoha frontách, obzvláště v politické a obchodní sféře. Ale před několika lety Rusko začalo s novým přístupem, a nyní se diplomacie mezi oběma zeměmi rozvíjí velmi rychle.

Rusko chápe, že je důležité chránit si svoji kulturu a suverenitu, tváří v tvář imperialistickému chování USA, a uchovat si se zahraničím vztahy založené na míru, přátelství a nevměšování do vnitřních záležitostí, což jsou stejné principy, které KLDR plně sdílí. Při rozhovorech s ruskými diplomaty v Pyongyangu a korejskými soudruhy pověřenými vztahy s Ruskem jsem pochopil, že obě země mají mnoho společných oblastí, a můžeme si vzájemně pomoci. Výměna a projekty mezi oběma zeměmi každým dnem rostou.

Existují také vynikající vztahy s progresivními vládami v jižní Americe. KLDR otevřela nové velvyslanectví v Brazílii a má nepřetržité kontakty s Kubou, Venezuelou nebo Bolívií. Máme spoustu vědeckých, lékařských a zemědělských dohod.

Irán má největší velvyslanectví v KLDR a vztahy jsou velmi úzké, ačkoliv jsou zaměřeny především na mezivládní dohody. Doufáme, že v blízké budoucnosti přibude zájem a rozvinou se také vztahy se soukromým podnikatelským sektorem v Iránu.

11. Nakolik si myslíte, že současná krize souvisí se snahou přimět Američany odejít ze svých základen v oblasti? Nedávno bylo oznámeno, že od snahy vypudit Američany z Okinawy bylo upuštěno…

Současná situace zcela souvisí s americkou kontrolou severovýchodní Asie. Korea je velmi důležitou strategicky. Brána k obrům Rusku a Číně a má plno přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu vyvinou USA jakékoliv úsilí, aby ospravedlnily své základny v Japonsku a Jižní Koreji. Pokud to bude nezbytné, vyprovokují konflikt (jako u Cheonan), aby ukázaly, jak je jejich „ochrana“ urgentně potřebná.

Stávající jihokorejská vláda je pouhou loutkou Bílého domu. Pak je Severní Korea dokonalou výmluvou pro zvýšení počtu jednotek a vojenských cvičení.

12. Na Čínskou lidovou republiku je vyvíjen tlak, aby na krizi reagovala. V důsledku toho bylo oznámeno následující, můžete to okomentovat?

„Čína odmítla oficiální scénář předložený Američany a jejich jihokorejskými spojenci jako nedůvěryhodný. Tento závěr se zakládá na nezávislém technickém vyhodnocení čínské armády, a to podle v Pekingu sídlícího konzultanta pro vojenské záležitosti Lidové osvobozenecké armády.“

Co dělala americká loď Salvor, loď pro pokládání min, v oblasti daleko od své základny v Pearl Harbor?

Čína vždy ukazuje dvě tváře. Na jedné straně musí potěšit svého ekonomického partnera, USA. Potřebuje jejich podporu, aby mohla být nadále členem kapitalistického klubu.

Na druhou stranu Čína ví o důležitosti KLDR a potřebě „nárazníkového pásma“, aby se Američané nedostali příliš blízko a nepřevzali kontrolu nad oblastí.

Výsledek nové korejské války by byl obrovských destrukčních rozměrů a muselo by se do ní zapojit mnoho zemí. Peking ví, že pokud bude podporovat všechny politické akce proti KLDR, ztratí důležitého vojenského spojence.

Co se týká amerických lodí a ponorek, není to nic nového, několik jich kontroluje moře u Korejí nepřetržitě. Potopení Cheonan by mohlo být snadno důsledkem miny nebo torpéda, odpálených z vlastních řad. To je v souladu s prvními tiskovými zprávami z Jižní Koreje, že z trosek dokázali zachránit pouze pár fragmentů s čínskými znaky.

Je dosti zvláštní, že 25. května byla v Jinhae otevřena nová jihokorejská továrna na torpéda.

13. Propaganda v západních médiích tvrdí, že lidé v KLDR jsou nešťastní, hladoví, a nic by nepřivítali více, než být buď v Jižní Koreji nebo někde jinde. Můžete okomentovat současnou situaci ve vaší zemi?

Pokud by to byla pravda, nežil by v KLDR ani jeden člověk. Je zde opět uplatňován kapitalistický dvojí metr. Tisíckrát USA mluvily o porážce komunismus a o tom, jak se lidé vzbouřili proti socialistickému systému. Stalo se to v Rumunsku, Polsku atd.

Takže proč, kdy je KLDR malou zemí s pouhými 24 miliony obyvateli, neudělali tož? Nyní se píše rok 2010 a země zůstává politicky stejně silnou a neotřesitelnou, jako předtím. Náš velký vůdce Kim Jong Il je lidmi milován a my všichni se cítíme jako jedna sjednocená rodina. V zemi není žádná revolta, ani jeden slogan nebo protivládní organizace.

Od r. 2000 se ekonomika rychle zotavuje a očekáváme, že v r. 2012 dojde k velkému posunu a otevřou se brány, aby se mohla stát ekonomickou mocností.

Je pravda, že KLDR měla od r. 1995 do r. 2000 spoustu problémů a nedostatek potravin. Zmizení socialistického systému nás připravilo o všechny naše obchodní partnery, záplavy zničily tu trochu obdělávatelné půdy, kterou máme (pouze 15% území), a blokáda USA se zintenzivnila. Dokonce i za takových strašných podmínek naše země a systém přežily.

Během této doby Čína otevřela své hranice na humanitárním základě, tisíce lidí tam odešly, a když se situace zlepšila, vrátili se, s výjimkou několika málo, kteří byli zlákání některými čínskými historkami o slávě a bohatství, takže se rozhodli zkusit kapitalismus. Nyní těchto pár lidí ztratilo tvář, aby se mohli vrátit, a musí žebrat o jídlo nebo se stávají oběťmi obchodu se sexem v Číně, sociální nemoci, která je v KLDR neznámá.

14. Prezident Jižní Koreje Lee Myung Bak… loutka americké vlády?

Absolutně. Jen si porovnejte situaci v Koreji za Kim Dae Junga (držitele Nobelovy ceny za mír) se situací nyní.

15. A nakonec, měla KLDR něco společného s potopením oné lodi, ano nebo ne?

KLDR neměla nic společného s potopením Cheonan. Nedává to smysl jak z vojenského hlediska Severní Koreji, tak vzhledem k srdečným pocitům lidí, včetně všech v armádě. Našimi nepřáteli jsou USA, jejich imperialistické jednotky a politické loutky, nikoliv korejští bratři na jihu nebo američtí občané, z nichž se mnozí narodili a nezvolili si zaútočit nebo okupovat jiné země.

Rozhovor vedla Lisa KARPOVA

Článek The Truth About the Situation with the Democratic People’s Republic of Korea vyšel 27. června na serveru Pravda.ru. Překlad L. Janda.
Známka 1.9 (hodnotilo 93)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 1

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 0

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 7

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 3

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Měnové kurzy

USD
22,49 Kč
Euro
25,44 Kč
Libra
29,77 Kč
Kanadský dolar
17,53 Kč
Australský dolar
15,77 Kč
Švýcarský frank
24,49 Kč
100 japonských jenů
19,93 Kč
Čínský juan
3,53 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
6,96 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
30,44 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 039,46 Kč
1 unce stříbra
503,86 Kč
Bitcoin
1 240 581,99 Kč

Poslední aktualizace: 3.12.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 35 296