ČT se základnou USA a nikdy jinak

Dan Kučera

20.5.2008 Komentáře Témata: Radar, US základna 2453 slov

Údajně nezávislá ČT je velmi snaživá v propagaci dojednávané vojenské základny USA v ČR, což potvrzuje i její nedávná hysterická reakce na kritiku demonstrantů, mířenou na Kavčí hory. Reportéři ČT spoléhají na to, že lidé jsou líní dát si tu práci a podívat se zpětně, jak to s tou „objektivností“ veřejnoprávní televize vlastně je. Níže jsou uvedeny příklady opravdu „objektivního“ přístupu ČT k tématu vojenské základny USA v Brdech, které dokazují, že „naše“ česká veřejnoprávní televize slouží někomu jinému než většině české veřejnosti.

Uvedené informace doplňují předchozí článek Kdo nám zprivatizoval veřejnoprávní ČT?

o nevábném obrazu naší veřejnoprávní televize. ČT existuje kvůli účelu, který nejspíš neplní a nabízí tak otázku, jestli není zbytečná, popř. jak ji donutit fungovat ku prospěchu veřejnosti, která si ji platí.

Reportáž, vysílaná minulý týden na ČT1 v hlavním zpravodajském pořadu v 19.hod., ve které ČT zaútočila na demonstranty z hnutí „Ne základnám“, protestující proti neexistenci objektivní diskuze ve veřejnoprávní televizi, byla neobjektivní a manipulovala s divákem tím nejhorším způsobem. Reportéři ČT obvinili demonstranty velmi demagogickou formou ze lži a tím udělali trefnou tečku za svým vlastním přístupem k problému americké vojenské základny v ČR, proti které je dlouhodobě necelých 70% českých občanů a necelých 80% občanů je dlouhodobě pro referendum k tomuto problému.

Zmíněná reportáž České televize

Vyjádření ke zmíněné reportáži na webu hnutí Ne základnám

Na reportáži byla zajímavá skutečnost, že aby ČT „dokázala“ svou objektivitu, milostivě alespoň ukázala krátkým záběrem reklamní panel, který ukazuje pražským motoristům celkový počet podpisů na on-line petici proti radaru, která je dostupná na internetu. Proč však ČT s informací o tomto neobvyklém způsobu občanského „boje“ otálela a čekala až do zmíněné reportáže? Vyvěšení takové tabule je přece z hlediska naší tzv. demokracie informace jako hrom. To, že televizní média mají velkou informační sílu (čehož většinou zneužívají ti, co je ovládají), dokazuje i postoj občanů k petici. Od zmíněné reportáže se počet nových nesouhlasných podpisů občanů, kteří u nás nechtějí vojenskou základnu USA, každý den minimálně zdvojnásobil a celkový počet podpisů již dosáhl téměř 80 000 !!

On-line petice proti radaru

Podepsáním této petice na internetu může každý občan, který nesouhlasí s americkou základnou v ČR, velmi lehce a pohodlně vyjádřit svůj názor, aniž by musel např. kvůli demonstraci cestovat 200 km do Prahy a brát si na to dovolenou, což je jistě pro mnoho zaměstnaných lidí velký problém.

V Událostech 5.5.2008, hlavním zpravodajském pořadu na ČT, bylo v reportáži o mezinárodní konferenci v Praze na téma protiraketové obrany uvolněno „celých dlouhých“ 17 vteřin na obecnou informaci o demonstraci proti radaru (která se ten den v Praze konala) i na obecné vyjádření p. Paroubka. Přitom se demonstrace organizované hnutím Ne základnám zúčastnila mj. řada politků ČSSD a Strany zelených, ale o jejich případné vyjádření k radarové základně ČT vůbec nestála – na rozdíl od většiny diváků, kteří by si jejich názory jistě rádi poslechli. Prostor dostal hlavně generální tajemník NATO a ministerský vyjednavač knížete Schwarzenberga pro radar Tomáš Pojar.

Zmíněná reportáž na ČT 1

ČT ve zpravodajství „omylem“ uvedla, že se této pondělní demonstrace účastnilo několik set lidí. Podle policie to bylo asi 1000 lidí a podle organizátorů až 2000 lidí. Na internetu je proto z demonstrace „Tuhle smlouvu nechceme“ k dispozici galerie fotografií.

ČT24 také uvádí české občany záměrně v omyl (lze věřit v ČT na náhody?), když zmíněnou mezinárodní konferenci v Praze nazývá jako „Konference NATO“. Správně se konference jmenuje „Protiraketová obrana po bukurešťském summitu NATO: evropské a americké perspektivy“, viz prospekt s programem konference. Cílem této konference není nic menšího, než znovu a znovu masírovat občany, nesouhlasící s americkou základnou v ČR. ČT připravila „objektivní“ zpravodajské vstupy z této konference po celý den, které dopředu vůbec neavizovala. Nejspíše tím chtěla ČT oslovit zejména vesnické důchodkyně, které jsou podle nejnovějšího „nezávislého“ výzkumu objednaného v ODS nejpočetnější skupinou odpůrců americké základny.

Další zákeřnost připravila ČT24 na svých internetových stránkách ve speciálu nazvaném Radar speciál, kde čeká na čtenáře anketa s manipulativní otázkou „Měla by vláda, kromě radaru, přistoupit i na eventuální umístění americké protiraketové obrany?“. Jste-li proti radarové základně, nemáte si možnost vybrat (díky takto položené otázce) odpověď, pro kterou by jste hlasovali. Při každé možné variantě odpovědi tak nuceně souhlasíte s radarem a hlasujete jen o umístění případných amerických raket.

Již 19.7.2004 vysílala ČT v Komentářích manipulativní reportáž o tom, jak je skvělé mít za humny americkou základnu. V té době se poprvé provalilo, že se vedou tajná jednání mezi USA a ČR o vojenské radarové základně. Reportér ČT si vzal za vzor klasickou vojenskou základnu v Bavorsku s 9000 amer. vojáky, kde pracuje několik tisíc místních civilních zaměstnanců a v jejímž okolí američtí vojáci jen v roce 2003 údajně utratili 30 milionů dolarů. ČT však reportáž asi „nechtěně“ popletla, protože radarová základna na rozdíl od té klasické funguje zcela jinak. Maximálně několik set vojenských specialistů zalezlých celý rok v bunkrech by ale nezapůsobilo na diváky dostatečně efektně.

28. 10. 2007 vysílala ČT24 večerní pořad Vedlejší efekty mj. na téma „Rusové a radar“, kde hosty byli bývalý velvyslanec v Rusku Luboš Dobrovský a Michael Romancov z Vysoké školy mezinárodních vztahů v Praze. Pro představu, jak si dotyční pánové notovali, stačí uvést reakci Romancova, který na útočnou řeč Dobrovského vůči Rusku řekl: „Co k tomu dodat.“ (srdečný smích všech tří přítomných). Takto si ČT představuje vyvážený a objektivní pořad?

Co k tomu dodat? Snad jen blíže představit p. Dobrovského. Luboš Dobrovský patří do skupiny blízké V. Havlovi (tzv. Havlovo bratrstvo). Přítelem jeho syna Jana Dobrovského je bývalý Havlův kancléř Karel Schwarzenberg a dlouholetým kamarádem je Vladimír Mlynář, coby člen tří bývalých vlád. Jan Dobrovský, který je považován za vlivného lobbistu, teď říká, že s lobbingem skončil. "Naposledy jsem loboval zákon o lese v době, kdy jsem dělal restituce pro knížete Schwarzenberga." uvedl.

Jeho manželka Dana Bérová pracovala jako manažerka a specialistka v mediálních a televizních společnostech (Česká televize, TV 3), čtyři roky byla ekonomickou ředitelkou správy majetku Karla Schwarzenberga, od 1. ledna 2003 byla náměstkyní svého dlouholetého přítele, ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. "Seznámili jsme se přes mého manžela, který znal Vladimíra Mlynáře dlouho před revolucí v rámci disentu a společně pracovali v zakázaných Lidových novinách, pašovali literaturu do ČR." Jako pozdější ministryně informatiky se Dana Bérová ještě ani nestačila pořádně usadit do svého nového vládního křesla a už musela řešit problém s případným střetem zájmů. Její muž, podnikatel Jan Dobrovský, totiž pracoval jako poradce soukromé firmy při privatizaci Severočeských dolů.

http://www.lupa.cz/clanky/dana-berova-byla-to-nabidka-ktera-se-neodmita

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050426_212253_domaci_miz

Proč chyběl protiradarový oponent např. při níže uvedených takřka idylických dlouhých rozhovorech moderátorů na ČT s některými z hlavních zastánců americké základny v ČR? Vedení ČT souhlasí např. s názorem, že je odpůrcům radaru smutno po Sovětské armádě? Jestli ne, proč nezaměstnávají novináře, kteří takové lži ministryně nenechají bez reakce.

Tomáš Klvaňa, lobbista (Interview ČT24)

Vlasta Parkanová, ministyně (Interview ČT24)

Jiří Šedivý, lobbista (Interview ČT24)

Henry Obering, šéf Americké agentury pro raketovou obranu (Interview ČT24)

Česká televize zrušila pravidelný čtvrteční pořad „Máte slovo“ s moderátorkou M. Jílkovou 17.4.2008 na téma „americký radar v Brdech“ - prý kvůli nemožnosti obsadit pořad diskutujícími ze strany vládních politiků. Buď ČT lhala nebo již pro-radaroví politici vzdali snahu přesvědčit těch necelých 70% občanů o našem „dluhu“ vůči USA a jsou přesvědčeni, že bez ohledu na veřejnost mají radar tzv. v kapse. Otázka je, zda je horší lhaní veřejnoprávní televize (nebylo by to jistě poprvé) nebo ignorace občanů ze strany vládních politiků.

ČT nezveřejnila ani pořad, který natočila s odpůrcem radaru a odborníkem v oboru radiolokace Ing. Milanem Hlobilem, ani záznamy z tiskových konferencí, na kterých byly prezentovány studie dokladující nebezpečnost radarové základny.

V nedělních OVM 23.3.2008 nechal Moravec dlouze poučovat národ V. Havlem, že „radar Američanům dlužíme“ a který se zlobil, že „chtějí po nás maličkost a my najednou začínáme dělat drahoty". I přes symbolický vstup M. Gorbačova jako oponenta nebyl pořad objektivní ani vyvážený. Objektivnost pořadu by se možná trochu zlepšila dotazem V. Moravce, čí zájmy Havel obhajuje, když se např. spolu s A. Vondrou stali spolu-signatáři prohlášení neokonzervativního Projektu pro nové americké století (PNAC) nebo když je Václav Havel spolupředsedou amerického Výboru pro současné nebezpečí (Committee on the Present Danger), kde sedí celá plejáda nekonzervativních „jestřábů“. Kdo tyto aktivity financuje - amer. vláda, zbrojařské korporace nebo někdo jiný? Takové otázky jsme se samozřejmě nedočkali.

Podrobnější informace o propojení amerických „neocons“ s V. Havlem a jeho bratrstvem naleznete v článku Havlova pravda začíná v mučírnách CIA.

Červen 2007, Sobota, ČT1, Události, komentáře. Tomáš Klvaňa dostává takřka neomezený prostor k tomu, aby šířil informace jednoznačně podporující umístění radarové základny USA na území České republiky. Téma uzavírá diskuse o vztahu Čechů k Americe, pozvanými jsou Michael Žantovský, přítel V. Havla (bývalý velvyslanec v USA a v Izraeli) a Pavel Barša, politolog publikující, byť kriticky, v pravicovém tisku. Podle jejich společného názoru pak postoj vlády nelze považovat za podlézavý a také Američanům neprojevujeme dostatek vděčnosti… Jednoznačné sdělení k divákovi: Všechno je v pořádku, pouze veřejnost je „dezorientovaná“.

Za skandální považovali odpůrci radaru, v čele s hnutím Ne základnám, nedělní OVM – speciál na téma radar (3.3.2007), vzhledem ke skladbě hostů, kteří se k možnému radaru měli možnost v ČT vyjádřit. Jako „údajní“ zástupci veřejnosti seděli v pořadu předlistopadoví disidenti M. Kocáb a J. Šiklová (oba bývalí spolupracovníci V. Havla), ale koho zastupovali to vědí jen oni, Česká televize a Václav Moravec. Mluvčí hnutí „Ne základnám“ J. Tamáš do pořadu pozván nebyl, podle Moravce údajně proto, že už v OVM byl. Velmi směšná výmluva vzhledem k tomu, že Vondra nebo Zaorálek (oba byli účastníci radarového diskuzního speciálu) jsou na ČT a v Moravcově pořadu pečení vaření. Kocáb dělal z počátku pořadu drahoty, aby celý ten směšný cirkus ukončil tím, že v závěru pořadu prohlásil, že proti radaru nic nemá. Šiklová tomu vzápětí nasadila korunu prohlášením „raději se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem“.

Václav Moravec mlžil, když v reakci na kritiku uvedl, že původně předpokládané složení mělo být jiné, ale někteří pozvaní účast odmítli (jednalo se o J. Kellera a I. Štampacha). V. Moravec: „Propagandistické stránky (čímž mám na mysli Britské listy), které odsuzují pořad, jehož detailní strukturu neznají a nevědí například, že byl pozván sociolog Keller či religionista Štampach, kteří se pořadu podle svého rozhodnutí nezúčastní, nečtu.“ Co k této reakci údajně kvalitního a nezávislého novináře dodat? I kdyby měl Moravec pravdu (jako že ji neměl) a pozvaní hosté jej nechali tzv. na holičkách, nemůže to být přece obhajoba toho, že si pozval jako zástupce veřejnosti lidi z Havlova disentu, když na rozdíl od veřejnosti Havlovo „bratrstvo“ vojenskou základnu podporuje.

Jak se k tomuto obvinění Moravce oba pozvaní skoro-hosté vyjádřili?

Jan Keller: „Řekl jsem jim, že chci, aby do pořadu pozvali mluvčího iniciativ sdružených ve hnutí Ne základnám pana ing. Tamáše. Oznámili mi, že pan Tamáš už prostor v TV měl. Zopakoval jsem jim svůj návrh ještě dvakrát, ale bezvýsledně. Vzhledem k tomu, že mám krátce před důležitou cestou do Francie, nebyl jsem ochoten prakticky na poslední chvíli v TV zaskakovat za lidi, kteří by měli být pozvání přednostně, protože dnes už reprezentují více než jen svůj osobní názor.“

Ivan Štampach: „Když mne ČT v polovině týdne oslovila, odpověděl jsem, že jsem ochoten zastávat stanovisko umírněného odpůrce radaru, a bylo to přivítáno. Podmínil jsem to ale hned zlepšením zdravotního stavu. Když se stav moc nelepšil, oznámil jsem ČT (pokud si dobře pamatuji v pátek), že opravdu bohužel nemohu přijít.“

ČT1, pořad Tykadlo 24. 4. 2007 s moderátorkou Zorou Jandovou na téma „Radar – ano nebo ne“. O americké základně v něm diskutovali žáci základní školy a armádní major Karel Kout. Odpůrci radaru pozvání nedostali. Vstupy majora ohlašovala Z. Jandová (ta sama radaru stranila) tím, že názory dětí "uvede na pravou míru". Iniciativa Ne základnám podala na ČT stížnost (Radě pro rozhlasové a televizní vysílání) pro nevyváženost. Rada správní řízení s Českou televizí ale zastavila. K porušení zákona o vyváženosti nedošlo údajně proto, že se jedná o pořad pro děti. "Není to zpravodajský a publicistický pořad," říká člen rady F. Pejřil, bývalý poslanec ODS. Jen na publicistiku a zpravodajství se totiž vztahuje zákon pro vyváženost a objektivitu vysílání. Pořad pro děti tak může stranit, komu chce. Je zajímavé, že žádný zákon nedefinuje, co je to "publicistický pořad".

Další stížnost poslal ČT starosta Jan Neoral proti obsahu zprávy „Starostové se s radarem začínají smiřovat“ uveřejněné v Událostech dne 14.10.2007 v 19. hod. Obsah této zprávy považoval za neobjektivní, nevyvážený, pravdu zkreslující a vyvolávající v divácích klamný dojem. Jan Neoral uvádí: „Výklad, který podala Česká televize, že za peníze se starostové s radarem smíří, považuji za nehorázný, nepřijatelný a neomluvitelný. Jde o jasnou manipulaci s informacemi. (...) Za velmi nesolidní a neprofesionální považuji také hovořit o radarové základně v budoucím čase, jak se stalo v předmětné reportáži. Používání budoucího času vyvolává v divácích pocit marnosti a zbytečnosti vyvíjení dalších aktivit proti základně. (...) Považuji za zarážející, z jakého důvodu veřejnoprávní televize do zpravodajství vybírá jen ty informace, které radarovou základnu podporují a ještě k tomu je podává v klamavé formě.

Další stížnost se rozhodla podat Iniciativa Ne základnám Radě České televize. Vadila jí reportáž z 26.11.2007, ve které ČT informovala o možném napojení ruských tajných služeb na odpůrce umístění amerického radaru v Česku. Iniciativa označila zpravodajský příspěvek za zmanipulovaný. "Reportáž byla zcela vykonstruovaná a jak nám řekla samotná autorka rozhovoru Lucie Komňacká, byla dělána na „příkaz shora“. Způsob, jakým byl rozhovor s námi veden, zcela jasně ukazoval záměr zdiskreditovat iniciativu v očích veřejnosti," uvedl mluvčí iniciativy Jan Tamáš.

Např. 29.8.2006 Česká televize v pořadu Události, komentáře měla k tématu radarové základny USA pozvané dva hosty, Ivana Gabala a Pavla Přikryla. Debata však divákům, lačným po seriózních informacích na radarové téma, nabídla demagogii jedné politické strany a jednostrannými názory propagátorů cizí vojenské základny na našem území. Koho si pozvala objektivní a nezávislá ČT pozvala? Ivan Gabal je manželem poslankyně EP za SNK-ED a odvolané velvyslankyně v Kuvajtu Jany Hybáškové. Manželé jsou velkými propagátory radaru a horlivými zastánci americko-izraelské zahraniční politiky. Jen namátkou jejich výroky. Gabal: „Teď nesmíme nechat nikoho na pochybách, kde stojíme (na straně USA). Pro odlišné názory není v této situaci místo." Hybášková: „Naší povinností je podpořit Izrael.“ Pavel Přikryl je asistentem senátora Zieleniece, SNK-ED, student George Washington University, absolvoval stáž na velvyslanectví ČR v USA.

Janu Hybáškovou jsme mohli vidět a slyšet před několika dny v reportáži ČT o nové společné aktivitě některých evropských poslanců a některých amerických senátorů, která má za cíl více zapojit Evropu do amerického „boje s terorismem“. Opět se jednalo o příkladnou ukázku jednostranně zaměřené neobjektivní reportáže, přitom většina zemí EU nepovažuje problém terorismu za tak jednoduchý a jednoznačný. I z toho důvodu se do této americko-izraelské „převýchovy“ světa Evropa moc nehrne, ovšem ČT o „spravedlivé“ válce USA a Izraele se světem nepochybuje a hodlá své přesvědčení přenést i na diváky.

ČT platíme přímo z našich kapes, politiky platíme defacto také my a většina národa je přitom proti radaru. Tady něco nehraje. Jak tedy vlastně ta demokracie funguje? Že by jsme to v roce 89 špatně pochopili?

Některé zdroje:

Je mluvčí ČT hluchý a slepý!? (Britské listy 7.5.2008)

ČT zrušila pořad o americkém radaru (Britské listy 15.4.2008)

Proč Česká televize bojuje za radar? (Britské listy 28.7.2007)

Rusko nás neplatí, popírají odpůrci radaru reportáž ČT (iDnes, 27.11.2007)

Brutální spinning České televize a "bezpečnostních" expertů (Britské listy 27.7.2004)

Pořad Otázky Václava Moravce na ČT 1 věnovaný radarové základně USA v ČR byl neseriózní a skandální (Britské listy 4.3.07)

Známka 1.0 (hodnotilo 116)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

52

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 82 čtenářů částkou 18 174 korun, což je 52 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Už se to láme. Britský časopis si stěžuje na cenzuru FB a Novinky.cz to uveřejnily21.01.22 11:22 Británie 0

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR21.01.22 10:03 Česká republika 1

Rusko chce zakázat těžbu krypta a omezit transakce20.01.22 17:18 Rusko 4

Pfizer od roku 2020 vydělal "asi 36 miliard dolarů", potvrzuje generální ředitel Albert Bourla20.01.22 16:18 Neurčeno 0

Studená sprcha pro Ukrajinu: Podle Bidena je členství Kyjeva v NATO v brzké době nepravděpodobné20.01.22 15:22 USA 1

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 4

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
24,31 Kč
Libra
29,18 Kč
Kanadský dolar
17,14 Kč
Australský dolar
15,43 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
18,87 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
5,37 Kč
100 maď. forintů
6,79 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
27,95 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 530,22 Kč
1 unce stříbra
524,78 Kč
Bitcoin
835 608,06 Kč

Poslední aktualizace: 21.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 20 903